Udgivelser

Her finder du en række udgivelser (analyser, rapporter, præsentationer mv.) i regi af Renovering på Dagsordenen.
Ved benyttelse af materialet fx i form af citater mv. kræves kildehenvisning.

Bygninger må ikke glemmes i CO2-regnskabet

Pressemeddelelse angående RpD-partnerskabets vurdering af status på bygningers rolle i klimapolitikken

Andre relevante kilder:

Bilag til Rambøll-rapport om renovering versus nybyggeri

Bilagsrapporten indeholder alle resultater, der indgår i hovedrapporten (opdateret)

Andre relevante kilder:

Rambøll-rapport om renovering versus nybyggeri

Komparativ analyse af klimamæssige og totaløkonomiske effekter af renovering versus nedrivning og nybyggeri (opdateret)

Andre relevante kilder:

Forslag til strakspakke med energieffektiveringer

Corona-krisen: Renovering på Dagsordenens og SYNERGIs bud på straks-initiativer til afbødning af nedgangen i byggeriet og hjælp til den grønne omstilling.

Potentialeanalyse af samfundsøkonomiske energibesparelser

Rapport : Analyse, der viser det samfundsøkonomiske potentiale ved investeringer i energibesparelser.

Andre relevante kilder:

EU: Danmark har forsømt energieffektivisering

Pressemeddelelse: EU har vurderet den danske indsats for energieffektivisering, og finder den langt fra tilstrækkelig ambitiøs til at indfri EU’s mål.

Andre relevante kilder:

Potentialeanalyse af samfundsøkonomiske energibesparelser

Metodenotat. Rapport udkommer efteråret 2019.

Andre relevante kilder:

Hvidbog om bygningsdrift

Hvidbog: Introduktion til bygningsdrift og redegørelse for state-of-the-art på området anno 2018.

Andre relevante kilder:

Samfundsværdi af varmebesparelser

Analyse af de samfundsøkonomiske potentialer ved energirenovering

Relateret artikel:

Virkemidler til energirenovering

Opsamling af workshop om virkemidler, der fremmer energirenovering

Anden relevant kilde:

Visioner i praksis

Bog med gode eksempler på hverdagens innovation, som den udspiller sig i praksis

Anden relevant kilde:

Bygningers rolle i fremtidens energisystem

Anbefalinger til bedre samspil mellem bygninger og fremtidens energisystem

Relateret artikel:

Future Green Buildings (sammendrag)

Sammendrag af AAU-rapport med analyse af bygningers rolle i fremtidens energisystem.

Relateret kilde:

Hvad giver høj produktivitet i bygningsrenovering?

Analysen af centrale parametre for produktivitetsforbedringer

Relateret artikel:

Værdiskabelse i bygningsrenovering

Analyse af værdiskabende parametre i bygningsrenovering samt dokumentationsmetoder

Relateret artikel:

Produktivitetspotentialer i bygningsrenovering

Analyse af forskellige produktivitetsdrivere i bygningsrenovering

Relateret artikel:

Hvidbog om bygningsrenovering

Nov. 2013: Introduktion til bygningsrenovering med state-of-th-art anno 2013

Relateret artikel:

Indeklima i eksisterende bygninger

Foranalyse af indeklimaets betydning ved renovering

Anden relevant kilde:

Hvidbog om bæredygtighed i byggeriet

Introduktion til bæredygtighed i byggeriet, og skitsering af state-of-the-art i Danmark anno 2013.

Relateret artikel:

Fremtidig behov for renovering af bygningsgenerationer

Analyse af fremtidig renoveringsbehov for boliger og kontorejendomme – baseret på klimaskærmens levetider

Relateret artikel:

Barrierer for vedligeholdelse og energirenovering

Analyse af professionelle bygherrers oplevede barrierer ift. vedligeholdelse og energirenovering

Relateret artikel:

Bygningstilstands betydning for prisdannelse

Analyse af bygningstilstands betydning prisdannelse og købers overvejelser

Anden relevant kilde:

Interessenters perspektiver på bygningsrenovering

Analysen samler en række interessenters perspektiver på renoveringsdagsorden anno 2011

Anden relevant kilde: