key fact #1

Renovering udgør over 50% af omsætningen i bygge- og anlægsbranchen