key fact #4

Værdien af danske bygninger er estimeret til 4.000 mia. kroner