Optimeret planlægning kan minimere spild i renoveringsindustrien

Bæredygtighed. Vi møder det alle vegne, og det vægter tungt på verdensagendaen takket være FN’s 17 verdensmål for bæredygtig udvikling. 35 % af alt klodens affald kommer fra opførelse eller nedbrydning af bygninger, og det betyder, at byggeindustrien har et enormt potentiale for at bidrage til en mere bæredygtig verden. Det gælder ikke mindst inden for renovering.

Af Michael Gale, Afdelingsdirektør, Renovering, MT Højgaard

Udførelsen af renoveringsopgaver er en udfordrende disciplin, for det kan være svært at planlægge et renoveringsprojekt. Forudsigeligheden er lav, og forholdene er ofte besværlige at arbejde under, fordi der skal tages hensyn til både nuværende beboere, logistiske forhold og meget andet. Som entreprenører oplever vi derfor også et stort spild i renoveringsopgaverne. Ifølge Miljøstyrelsens projekt ”Affaldsforebyggelse i byggeriet” fra marts 2017, der indsamler viden om blandt andet spild på byggepladsen samt erfaringer om affaldsforebyggelse fra byggerier i Danmark og andre lande,  ”er det ikke ualmindeligt at bestille 10 % flere materialer end nødvendigt for at sikre en tilstrækkelig mængde på stedet” for netop at imødegå uforudsete forhold og minimere tidspild ved ikke at have nok materiale til rådighed.

I renoveringsindustrien har vi et fælles ansvar for, at potentialet realiseres. Vi kan bl.a. blive bedre til at mindske spildet ved at arbejde tættere sammen i værdikæden samt ved at gøre brug af de digitale værktøjer, der allerede er til stede i branchen.
.

Digitalisering
Ved at simulere renoveringsprojekter, før de bygges, kan forudsigeligheden højnes, og mængden af ubekendte faktorer sænkes. Vi tror på, at der er et stort potentiale for at mindske spildet af det ekstra materiale, der tidligere blev indkøbt for at imødese uforudsete forhold. En palle gipsplader returneres jo ikke.

Vi entreprenører oplever, at anvendelsen af digitale redskaber er velegnede i planlægningen af projekter med stor gentagelseseffekt som eksempelvis ungdomsboliger og hoteller. Her kan planlægningen i høj grad optimeres og standardiseres. Ved at lave digitale scanninger af eksisterende bygninger, kan bygningen kortlægges helt præcist og den eksakte opmåling er basis for udtræk af præcise materialemængder til den nye indretning. Samtidig giver den præcise opmåling mulighed for at udnytte størrelsen på de fulde og standardiserede elementer, samt minimere antallet af fejl i tildannelsen af materialer, hvorved materialeforbruget optimeres.

Materialespild er én ting, men der er også et stort potentiale i at minimere energispild. Hvis vi kan optimere produktionsgange og den reelle tid, der bruges på at udføre renoveringen, kan energispild ligeledes sænkes. Det kan brugen af droner bidrage til, da vi med et detaljeret billede af byggepladsen kan optimere processerne og tidsforbruget og dermed minimere energispild.

Bæredygtig renovering kræver samarbejde på tværs af værdikæden
Materialiseringen af potentialet indenfor bæredygtige renoveringer må nødvendigvis ses som en fælles opgave i en fremtidig byggeindustri. Det kræver imidlertid, at både udbud og tilbudsmateriale efterspørger dette. For eksempel med tildelingskriterier, der tydeligt belønner minimering af spild samt genanvendelse af eksisterende materiale. Kriterier, der tilgodeser samarbejde på tværs af værdikæden blandt bygherrer, rådgivere, entreprenører og slutbrugere. Endelig kræver det af os aktører i industrien, at vi er åbne og parate til at stille vores fælles viden og digitale platforme til rådighed for hele værdikæden og er med til at sikre, at udnyttelsen af de digitale værktøjer bliver en naturlig og integreret måde at samarbejde på på tværs af byggeindustrien.

Sammen må vi udvikle initiativer, der kan bidrage til øget bæredygtighed og minimering af materiale-  og energispild.

 

Afsender, blogindlæg:

 

MT Højgaard

Michael Gale

Afdelingsdirektør, Renovering

miga@mth.dk

M: 2270 3976

 

 
Kommentarer

Ingen kommentarer endnu.

Skriv en kommentar