Samle og sprede viden om affald

Bygge- og anlægsbranchen er den største kilde til affald og producerer årligt 2,66 mio. tons affald. En stor del er jord og sten. Trækker vi det fra, er der en tredjedel af alt dansk affald tilbage. Det giver branchen et vigtigt ansvar, når det handler om at raffinere strategier for genanvendelse.

Byggeriet er nemlig med de mængder nødt til at vise vej – ikke mindst, når vi renoverer. Man kan sige, at byggeriet både er et problem, men også en vigtig nøgle til at finde fornuftige løsninger.

Michael H. Nielsen på stilladsNoget byggeaffald er ikke svært at sortere og bringe i genanvendelse. Men en stor del af det affald, der er resultatet af fx renoveringer, består af komplekse byggekomponenter, der indeholder miljø- og sundhedsfarlige stoffer som eksempelvis PCB og asbest.

Det er med andre ord vigtigt at vide, hvad vi har med at gøre. Når vi renoverer bygninger, piller gamle vinduer og armaturer ud, skal vi vide, hvordan affaldet håndteres direkte ved kilden. Dernæst skal vi kunne identificere og fjerne de farlige stoffer. Til sidst er udfordringen så at nyttiggøre affaldet.

Det ved vi langt fra nok om i dag, og der er behov for at samle al den viden, vi kan herom, og det arbejdes der engageret med i dag hos de professionelle nedbrydere. Når man fx brækker et hus helt ned, er der efterhånden ganske godt styr på, hvordan man kildesorterer.

Men i forbindelse med renoveringer er der knap så meget viden, der er sat i system. Her er der i dag et behov for at samle viden og formidle det til de mange parter i et renoveringsprojekt – bygherrer, rådgivere og de forskellige entreprenører, men også kommunerne som myndighed skal klædes ordentligt på.

Dansk Byggeri har derfor foreslået et centralt koordinerende videncenter, som kan formidle et overblik over genanvendelsesmulighederne i byggeriet. Vi mener, at der er behov for at forankre uvildig viden om genanvendelse ét sted og sikre, at alle, der ønsker det, kan få adgang til viden på lige fod.

Vi vil derfor arbejde videre og presse på for at få skabt et finansieringsgrundlag for en treårig etableringsperiode af et videncenter. Arbejdet er i gang, og et videncenter vil blive sendt i udbud, når der er opnået et finansieringsgrundlag på ca. 10 mio. kr.

Et videncenter må ikke parkere problemerne eller tjene som nogen syltekrukke. Det skal tværtimod stå klart, at hvis vi skal klare den udfordring, som bygge- og anlægsbranchen har med de store mængder affald, så skal det ske ved at gøre alle fornuftige løsninger tilgængelige for alle i branchen så hurtigt og effektivt som muligt. Det vil være videncentrets formål.

 
Kommentarer

Ingen kommentarer endnu.

Skriv en kommentar