Samarbejde og kommunikation giver øget produktivitet

Behovet for øget produktivitet i bygningsrenovering er højaktuelt. Ny analyse peger på, at det ikke er tekniske eller faglige løsninger, som primært driver produktiviteten. Det gør derimod samarbejde og kommunikation.

Af Renovering på dagsordenen

IMG_0214_lang

Der er god grund til at beskrive best practice for øget produktivitet i renovering af bygninger. Gennem flere år har renovering fyldt mere i byggeriets aktivitet end nybyggeri. Der bruges mere end 100 mia. kr. årligt på renovering, og mere end 100.000 personer er beskæftiget inden for området. Sådan vil det sandsynligvis blive ved med at være fremadrettet, da store dele af de ældre bygninger skal renoveres i de kommende år.

En ny analyse lavet i regi af branchesamarbejdet Renovering på dagsordenen peger på fem primære drivere for øget produktivitet: Samarbejde, forarbejde, inddragelse af brugere, realistisk budget og tidsplan samt udbudsform.

Analysen viser, at det ikke er byggefaglige eller tekniske løsninger, som primært giver øget produktivitet i renovering, men derimod mere ’bløde’ parametre. Det bør byggebranchen skrive sig bag øret, så der kommer mere fokus på samarbejde, kommunikation og inddragelse. Potentialet for mere produktivitet i renovering er stort. Nu handler det om at indfri det.

Renovering er på mange måder en svær disciplin, fordi der er en stor grad af uforudsigelighed, lav gentagelseseffekt, og der skal tages hensyn til de beboere eller brugere, som anvender bygningerne. Derfor kan man ikke automatisk overføre erfaringerne fra produktivt nybyggeri til renovering. Men selvom renoveringsprojekter er forskellige, og det kan være svært at standardisere og gentage arbejdsgange og metoder, er der alligevel en række muligheder for at gøre det mere effektivt og forbedre produktiviteten.

Den gode nyhed er, at det er muligt at styrke produktiviteten i renovering. Analysen giver indsigt i, hvad der skal til, og den viden skal ud at arbejde. Det gælder både på uddannelserne, i planlægningen af byggeriet og på byggepladserne. Byggebranchen skal være mere ambitiøse, så produktiviteten i bygningsrenovering forbedres.

Om analysen
Byggeriets Evaluerings Center har udvalgt seks repræsentative renoveringsprojekter, som udmærker sig ved bl.a. overholdelse af tidsplan og budget, få eller ingen fejl og mangler, ingen arbejdsulykker og høj kundetilfredshed. For hvert projekt er bygherre, rådgiver og udførende blevet interviewet om, hvad der gjorde dette projekt produktivt.

Læs hele analysen her: https://www.renoveringpaadagsordenen.dk/wp-content/uploads/2016/04/Rapport-Hvad-giver-h%C3%B8j-produktivitet-i-renoveringsprojekter.pdf

Analysen blev offentliggjort den 12. april ved en konference på Christiansborg om produktivitet i renovering, som blev afholdt i regi af Renovering på dagsordenen.

 
Kommentarer

I branchesamarbejdet Værdibyg har vi siden 2008 arbejdet ud fra en erkendelse af, at det er samspillet mellem parterne, forventningsafstemningen og den gode proces, der fører til bedre produktivitet. Jeg er helt enig i, at dette er mere gældende end i nybyggeri, hvor produktionsmetoder, digitalisering og produkter i højere grad også spiller en rolle ift. produktivitetsforbedringer.

Det er glædeligt, at analysen peger i retning af de initiativer, som vi har arbejdet med i Værdibyg de seneste to år, og som allerede nu har resulteret i nye vejledninger målrettet dem, der arbejder med renoveringsprojekter. Indtil nu har vi udgivet vejledninger om, hvordan man kan lave de rigtige forundersøgelser, identificere risici i renoveringsprojekter, håndtere brugere og beboere og ikke mindst hvordan man etablerer og gennemfører et godt samarbejde i renovering. Desuden er mange af vores øvrige vejledninger lige så gyldige i renovering som nybyggeri – bl.a. vejledninger om projektoptimering, planlægning gennem inddragelse af underentreprenører eller afleveringsprocessen.

Vejledningerne (med tilhørende bilag og værktøjer) kan hentes fra http://www.vaerdibyg.dk.

Stor ros til – hvem det end er – der har fundet på at gøre noget så enkelt, som at få skrevet ned, hvad det er der gør, at nogle projekter kører godt.

Selvfølgelig skal der også tænkes stort og nyt i byggebranchen – men jeg tror nu, der er ret stort potentiale i, hvis vi rent faktisk anvende de kendte redskaber – hver gang. Vi har fået indført blowdoor testen på byggepladsen, for at få klarhed over om vi bygger, som vi havde planlagt. Kan man lave en slags blowdoor-test af processen? Får vi gjort, som vi gerne ville gøre: velvalgte forundersøgelser, totaløkonomiske drøftelser med driftsorganisationen, risikovurdering, tværfaglig KS, opstartsworkshop, velforberedte projektgennemgangsmøder og detaljeret planlægning før udførelsen går i gang? – og hver gang 😉

Trackbacks for this post

Skriv en kommentar