Øg produktiviteten ved at lytte til medarbejderne

Produktiviteten i byggeriet varierer meget fra sag til sag, især på renoveringsopgaver, som ikke altid er forudsigelige og lette at planlægge.

Af Sidse Buch, konsulent i BAT

Med en samlet produktionsværdi i byggeriet på ca. 160 mia. kr. årligt kan der hentes store beløb hjem til virksomhederne ved blot at sænke antallet af fejl og mangler med nogle få procentpoint. Over halvdelen af produktionsværdien bruges til renovering, så det er ikke småpenge, der er på spil.

Erfaringer fra Værdibyg, Lean Construction-DK og Bedre bundlinje-projektet mellem 3F og Dansk Byggeri viser, at produktivitetsforbedringer især skal findes i byggeriets processer: et godt samarbejde mellem bygningsarbejdere og ledelse samt bygningsarbejderne imellem, tillid til hinanden og inddragelse af bygningsarbejdernes kompetencer til at udvikle nye, smarte løsninger har vist sig som en effektiv recept i kampen mod fejl, mangler og overskridelser af tids- og budgetrammer.

To tømrere

Det er bygningsarbejderne og sjakkene, der er tættest på selve produktionen og som ved, hvordan arbejdet bedst kan udføres. De står med den praktiske og konkrete viden om byggeprojektet og er dem, der skaber konkret værdi for kunden. Med andre ord: Når medarbejderne tages med på råd bliver resultatet bedre og kvaliteten højere.

Derfor er det også sund fornuft at inddrage de udførende bygningsarbejdere i koordineringen og planlægningen af en byggesag. Der er masser af resultater der viser, at ved at inddrage bygningsarbejderne og lade sjakkene styre pladsen, fungerer alt meget bedre. Der bliver ryddet op, fleksibiliteten råder og planlægningen optimeres. Sagen er, at det er nemmere at tage ejerskab og føle et ansvar for en opgave, når man har medbestemmelse og bliver hørt.

Selvom et forbedret samarbejde kræver mere tid til møder og dialog, vil investeringen oftest vise sig at være godt givet ud. Løbende afstemning af forventninger, kommunikation og dialog er vigtige redskaber i kampen mod misforståelser og fejltagelser. Det er mennesker, og ikke maskiner, der bygger!

Læs mere på www.vaerdibyg.dk, www.leanconstruction.dk og www.bedrebundlinje.dk.

 
Kommentarer

Ingen kommentarer endnu.

Skriv en kommentar