Den økonomiske bæredygtighed kræver styr på byggeriets parametre

Data fra udlandet viser, at bæredygtigt nybyggeri sender den kommercielle værdi i vejret på en række centrale parametre. Det giver grund til at antage, at der er endnu større gevinster at hente på investering i bæredygtig renovering.

Af Per Stabell Monby, Head of Section, COWI

Påstanden om, at bæredygtig byggeri betaler sig, er ikke ny, men erfaringer fra udlandet viser nu, at det holder.

Datamaterialet som er indsamlet fra flere tusinde projekter i bl.a. Australien, Finland og USA dokumenterer således, at der er minimum 10-12 procent større afkast på investeringen, hvis opførelsen af kontorbyggeri har fulgt principperne for social, økonomisk og miljømæssig bæredygtighed.

Helt basalt handler det om at fokusere på en række relevante parametre, når man skal optimere afkastet af et investeringsprojekt. I den indledende fase i dag kigger man ofte for snævert på pris og ikke på de -langsigtede effekter, som det konkrete kontorbyggeri skal give for både investor og lejer. Det resulterer ofte i et for snævert fokus på anlægsprisen i stedet for de ønskede langsigtede kommercielle effekter, som både investor og lejere er bedre tjent med.

Hvis vi kigger på kontorbygninger som eksempel, slår særligt tre parametre ved bæredygtige bygninger igennem som sorte tal på bundlinjen hos investor. Det drejer sig om udlejningspris, salgspris og bygningernes liggetid.

På baggrund af de internationale forskningsresultater har vi i COWI udviklet en ny beregningsmetode, som viser, at den langsigtede investor i en ny kontorejendom let kan øge afkastet med 10-12 procents. Desuden er liggetiden typisk væsentligt lavere.  Det reducerer risici i investeringen, og derfor ser vi også, at det er muligt at opnå finansiering med grønne obligationer, som har en rente der er 0,5% til 0,8% lavere end traditionelle obligationer, når byggeriet kan betegnes som bæredygtigt.

Vores beregninger viser desuden, at en lejer kan øge sin bundlinje betydeligt ved at betale lidt mere i leje for derved at opnå øget produktivitet og lavere drifts- og vedligeholdelsesomkostninger – de typiske faktorer ligger på mere end 1,8 mellem øget produktivitet og øget lejeudgift til et bedre lejemål. Selvom beliggenhed stadig agerer trumfkort på ejendomsmarkedet, så viser erfaringerne fra udlandet, at parametre som indeklima og ’feel good’-værdien ved at opholde sig i bæredygtige rammer – og bagefter kunne fortælle det til sin omgangskreds – er i stadig højere kurs. For det første giver det nogle sundhedsmæssige fordele, fordi det ganske enkelt er nemmere at trække vejret og holde koncentrationen, når der er brugt bæredygtige løsninger i byggeriet.

Jeg møder stadig mennesker i byggebranchen, som mener, at bæredygtighed er for dyrt og i øvrigt uforeneligt med en kommerciel succes. Som skitseret ovenfor er virkeligheden en anden.  Den første regning kan ganske vist være højere. Men erfaringerne fra udlandet viser, at det over tid giver et større afkast, hvis man investerer bæredygtigt. Det koster faktisk penge at lade være.

Kom og hør mere om investeringsmetoden hos os d. 29. marts

 

 
Kommentarer
Anne Midtgaard Jønsson

Spændende læsning Per. Jeg er også af den overbevisning at vi skal samarbejde om at finde de mest optimale renoveringsløsninger, der samtidig sikrer at en bygnings levetid og æstetiske fremtræden forlænges og forskønnes. Værdien for beboerne eller brugerne bliver samtidig et bedre indeklima og “Det er ikke så ringe endda…” !

OG JA – det koster mere at renovere med de materialer og efter de metoder, der sikrer dette, men også i min optik er den investering givet godt ud. Vi skal tænke i helheder og ikke kun se på kortsigtede resultater.

Hvordan kan vi opnå at bygherrerrådgivere og ejere bliver bevidste? Hvordan kan vi opnå, at det ikke bliver de “nemmeste/hurtigste” præfabrikerede løsninger, der foreslås, når kunderne spørger deres håndværker/rådgiver? Hvordan kan vi sikre, at kommunerne som noget helt naturligt tager hånd om vores kulturarv?

Jeg vil gerne være med til at arbejde for, at vi skal gøre det muligt for både kommuner, håndværkere/rådgivere og ejere at vælge de rette løsninger, ved at skabe et økonomisk fundament som kan medvirke til de rette valg…

Skriv en kommentar