Gør det rigtige… – på den rigtige måde

Af Rolf Simonsen, sekretariatsleder, Værdibyg

eksFor nyligt blev der afholdt en stor konference om produktivitet i bygningsrenovering. Forud havde arrangørerne gennemført en brancheanalyse, der viser, at procesoptimering har det største potentiale i forhold til at øge produktiviteten i renoveringsprojekter. Det var egentlig ikke overraskende for mig, da vi har arbejdet med dette i de seneste to år i branchesamarbejdet Værdibyg.

Desværre var der ikke en præcisering af, hvad procesoptimering dækker over. I analysen havde man særligt eftersøgt potentialerne ved at arbejde digitalt og industrielt i renovering, og disse områder var derfor særligt udbygget i analysen. Men i Værdibyg har vi sammen med byggeriets praktikere brugt en del tid på at afdække procesoptimering, inden vi gik i gang med at lave nye vejledninger til renoveringsprocessen.

I Værdibyg har vi ikke snakket så meget om produktivitet, men om effektivitet (som naturligt leder til bedre produktivitet). På dansk har vi kun ordet effektivitet, men på engelsk splitter man begrebet op i Effectiveness – at gøre det rigtige og Efficiency – at gøre tingene på den rigtige/optimale måde. I renoveringsprojekter er det vigtigt at kunne begge dele.

Gør det rigtige …
For at kunne gøre det rigtige er man nødt til at forholde sig til det eksisterende byggeri og projektets forudsætninger – og på den baggrund lægge en renoveringsstrategi som hjælp til at få grebet opgaven rigtigt an. En renoveringsstrategi skal bl.a. forholde sig til det eksisterende byggeriets værdier, behov og ønsker, økonomi, renoveringsmetode, omfang, tidsplan og meget andet. Det er endvidere nødvendigt at etablere et fornuftigt vidensgrundlag for projektet gennem en passende mængde forundersøgelser, og der skal ses på de konkrete udfordringer og samtidig tænkes helhedsorienteret.

…på den rigtige måde
Når man har et godt grundlag (en god strategi) for projektet, kan man tage stilling til, hvordan man skal gennemføre projektet mest optimalt.  For at opnå en effektiv renovering kan man med fordel bruge metoder, der er ligeså anvendelige i nybyggeri  – f.eks. lean construction eller præfabrikation (er det bygget præfabrikerede elementer i første omgang, kan det også typisk renoveres industrielt). Men ofte skal metoderne bøjes lidt, så de passer med renoveringsprocessens særlige konditioner.  Uforudsigeligheden i renovering, giver et særligt behov for at afstemme og udveksle viden undervejs. Derfor bliver godt samarbejde og god kommunikation ekstra vigtigt i renoveringsprojekter.

Endeligt er der to områder, der er helt centrale, hvis man vil opnå effektiv renovering. Det ene er identificering, placering og håndtering af risiko – både i de tidlige faser af byggeret, men også undervejs. Der skal være et organisatorisk beredskab til at reagere hurtigt, når man støder på noget, der ikke er som forudset. Det andet er håndteringen af beboere og brugere. Mestrer man ikke dette, er det en sikker kilde til konflikter, forsinkelser og fordyrelser af projektet.

I 2015 udgiver Værdibyg vejledninger med konkrete anvisninger og værktøjer indenfor alle disse områder. Vi løser ikke alle udfordringerne, men vi tager et stort skridt videre, dér hvor potentialet er størst.

Læs mere på Vaerdibyg.dk

 

 
Kommentarer

Ingen kommentarer endnu.

Skriv en kommentar