Forstå bygherrens forretning

Som udførende i renoveringsprojekter bliver vi ofte opslugt af vores faglighed og overser, hvor stor betydning det har for bygherren at tænke hans forretning ind i renoveringsprocessen.

 Af Tom Holm Petersen, sektionsdirektør MT Højgaard

Ny_Søren_LKPE_2016_NYHver eneste renoveringsopgave er unik – og det er en bygherres behov også. Der er meget stor forskel på, om bygherren skal have renoveret et boligkompleks eller et storcenter. For bygherren, der skal have renoveret sit storcenter, handler det om, at der sker mindst mulig indgriben i den daglige drift af storcentret, fordi det er dét, der holder hjulene i hans forretning kørende. Det skal vi som udførende forstå og tage højde for i hele renoveringsprocessen. Hverdagen kan nemlig ikke fortsætte uforstyrret, hvis tilgængeligheden af lejernes butikker for eksempel begrænses af uhensigtsmæssigt placerede stilladser. Lejerne skal stadig have mulighed for at markedsføre deres butik, samtidig med at den skal være tilgængelig for storcentrets brugere og leverandører af varer. Derfor er det vigtigt, at tilstrømningen af mennesker til storcentret ikke begrænset af renoveringsprojektet. Alle skal tilmed let og sikkert kunne komme rundt mens renoveringen står på.

Som udførende skal vi derfor tilrettelægge arbejdet, så det konflikter mindst muligt med de, lad os kalde dem, organiske rytmer, storcentret normalt fyldes af.

En fælles forståelse frigiver tid til at indfri bygherrens behov
Det er ingen hemmelighed, at vi som udførende ofte bliver opslugt at vores faglighed, fordi renoveringsprojekter er komplekse. Vi bruger al vores energi på at lære bygningen at kende. Den slags tager tid, fordi bygningen oftest har gennemgået en række forandringer i dens levetid. Forandringerne er sædvanligvis udført ud fra skiftende bygningsreglementer og dokumenteret på et hav af forskellige tegninger. Det kan derfor være vanskeligt at gennemskue bygningen – mest af alt fordi tegningerne ofte afføder en lang række tolkninger funderet i forskellige fagligheder og opfattelser af det eksisterende byggeri og renoveringsopgaven. Der findes heldigvis rigtig mange værktøjer, der kan skabe et fælles billede af projektet, og det frigiver tid til at fokusere på bygherrens behov og tilrettelægge processen derefter.

Her kommer VDC (Virtual Design and Construction) i spil, fordi vi med lethed kan simulere bygningen i 3D. Ved netop at virtualisere bygningen i 3D kan samtlige parter langt hurtigere opnå en fælles forståelse for projektet og dets omfang. Det stiller alle parter langt bedre, da vi hurtigere kan få vores forskellige kompetencer i spil og få overblik over deres indbyrdes afhængigheder. Samtidig kan vi lave simuleringer af et utal forskellige løsninger igen og igen, og det giver bygherren mulighed for at tage det mest optimale valg.

VDC kan også optimere processen for bygherrens forretning, da vi kan få indsigt i gangforløbene og se, hvordan de organiske rytmer bliver påvirket under renoveringen. Da vi samtidig skal forholde os til flugtveje og brandsikkerhed, har det afgørende betydning, at vi med lethed kan afkode, hvordan vores valg har betydning på et så vigtigt parameter.

Ved at planlægge processen med VDC kan vi også nemmere overskue, hvem der gør hvad hvornår. Det gør processen mere ’smooth’ og mindsker risikoen for, at der opstår problemer undervejs. Det må være bygherrens største interessere, at lejerne ikke lider last, samtidig med at renoveringsprojektet forløber problemfrit.

VDC er også værktøjet, der kan samle information fra alle samarbejdspartnerne, hvis man tidligt i projekttilblivelsen inddrager alle aktørerne, entreprenørerne, leverandører og bygherren. Når vi sætter os sammen tidligt i processen, skal vi frem for alt huske på, at renovering ikke blot er en opgave, der skal løses, men at renoveringen handler om at øge værdien for bygherren.

 
Kommentarer

Ingen kommentarer endnu.

Skriv en kommentar