Om renovering

Der bliver årligt renoveret for 85-90 mia. kr. i Danmark. Det er cirka 50% af byggeriets samlede omsætning, og over 100.000 mennesker er beskæftiget med renovering.

Det er dyrt ikke at renovere og vedligeholde bygninger. Det koster ca. 30% mere at reparere end at renovere.

Estimater viser, at den danske bygningsmasse har et vedligeholdelsesefterslæb i størrelsesordenen 100-180 mia. kr.

 

Renovering:

– skal sikre at bygningernes økonomiske og bevaringsmæssige værdi ikke forringes og omfatter både almindelig vedligeholdelse (porteføljepleje) og ombygninger (transformation).

– er fortsat præget af traditionelle byggemetoder, og er kun i begrænset omfang omfattet af industriel procesudvikling.

– har den største beskæftigelsesintensitet i branchen.

– er knyttet til den eksisterende bygningsmasse, der kun fornys med ca. 1% pr. år i nye m2. Det giver en række udfordringer i forhold til de politiske krav om reduktion af energiforbruget til bygningsdrift, der p.t. udgør ca. 40% af det samlede energiforbrug i Danmark.