Om initiativet

Nybyggeriet har per tradition fået mest opmærksomhed, når det gælder brancheudvikling, uddannelse og rammevilkår. Det på trods af at omsætningen inden for renovering er mere end dobbelt så stor som i nybyggeriet. Med initiativet Renovering på dagsordenen ønsker Bygherreforeningen sammen med en række andre centrale organisationer og virksomheder at ændre samfundets og byggeriets ensidige fokus, så der opstår en bedre balance mellem nybyggeri, renovering og bygningsdrift.

Bygningsmassen øges netto med ca. 1 % årligt målt i areal, og nybyggeri bliver hurtigt til eksisterende bygninger, der kræver drift og vedligeholdelse – og på sigt renovering. Ældre bygninger er der allerede og kræver udvikling og renovering i stort omfang, ikke mindst i forhold til energiforbrug, klimasikring og løbende ændringer i funktioner og brugerbehov.

Der er således store samfunds- og branchemæssige udfordringer med bygningsmassen, der kræver analyser, innovation, initiativer, der kan bidrage til at sætte de rigtige emner på dagsordenen – og på sigt skabe den nødvendige udvikling.

Bloggen her på hjemmesiden skal bidrage til den løbende debat om bygningsrenovering i Danmark – både i et aktuelt og fagligt perspektiv. Bloggerne kommer både fra partnerskabet omkring initiativet og fra andre dele af bygge- og uddannelsessektoren. Hvis du har noget på hjerte inden for det overordnede emne renovering eller ét af de udvalgte emner, der er angivet øverst på siden, finder du informationer herom under kontakt.

’Renovering på dagsordenen’ støttes økonomisk af GI Grundejernes Investeringsfond og Realdania, og drives af Bygherreforeningen i samarbejde med øvrige partnere, mens kommunikationsbureauet Advice A/S bistår med rådgivning.

Siden 2011 er der i regi af projektet blevet udarbejdet analyser, hvidbøger og rapporter, arrangeret konferencer, seminarer, workshops og dialogmøder, skrevet debatindlæg og lavet politisk interessevaretagelse. Find aktuelle events henholdsvis udgivelser.