Udflytninger går ud over fredede bygninger

Slots- og Kulturstyrelsens kontor for Arkitektur, plan og bygninger flytter til Nykøbing Falster, og rigtig mange medarbejdere flytter ikke med. Det betyder ikke bare, at organisationen ligger underdrejet men også, at de fredede bygninger lider under en alt for lempelig sagsbehandling.

Af Anne Lene Jørgensen, arkitekt MAA byggeøkonom MDB / VARMINGS TEGNESTUE

gulvbraedderSlots- og Kulturstyrelsen – der står for administrationen af fredede bygninger i Danmark – har i mange år været underbemandet. Udflytningen af Kulturstyrelsen til Nykøbing Falster har som forventet givet masser af udfordringer. Mange medarbejdere har opsagt deres stillinger, fordi de ikke har mulighed for at flytte med, herunder også højt placerede medarbejdere. Det går desværre ud over vores fredede bygninger, der lider under en for lempelige sagsbehandling.

I København går det for tiden RIGTIG hurtigt med at ombygge store fredede ejendomme til boliger og butikker. Og Slots- og Kulturstyrelsen kan slet ikke følge med de ikke særligt samvittighedsfulde spekulanter. Styrelsen har simpelthen ikke bemanding til at føre det nødvendige tilsyn med ombygningerne. Knap halvdelen af landets fredede bygninger ligger i hovedstadsområdet og inden så længe, vil det også fysisk være meget svært, hvis ikke umuligt at føre det ønskede tilsyn fra Nykøbing Falster.

Varmings Tegnestue har arbejdet med fredede bygninger i mange år, og vi er voldsomt bekymrede for, hvordan der bliver tid til sagsbehandling, når kontoret skal opbygges helt forfra med nye medarbejdere og med en placering på Falster, der gør transporttiden til landets fredede bygninger, nærmest så lang som muligt.

Hele udflytningen af statens styrelser er en realitet. Nu gælder det om at redde de bygninger, hvor det er værd at opretholde fredningen, da der er tale om uerstattelige kultur- og historiebærende bygninger.

 
Kommentarer

Har for en del mange år siden selv boet i Nykøbing Falster. Det er en dejlig by. Men irrationel tvangsudflytning af statsansatte med tilhørende værdiforringet service er uklogt og meget dyrt. Både dårligt for de fredede bygninger, for de ansatte og for samfundet. Så hellere en motorvej mere til udkants-Danmark til Nykøbing og Gedser og videre til Tyskland… Hvis politikerne absolut har behov for mere aflad…

Der er halvanden times kørsel fra Nykøbing til Kbh. K. Det kan vel næppe gå ud over den danske kulturarv……

Flemming Willum

Så er det da på tide, at der passende kan blive holdt øje med den anden halvdel af landets fredede bygninger – dem der IKKE ligger i København – og som der ikke har været holdt tilsyn med tidligere. Landdistrikterne har også mange fredede bygninger og er i endnu højere grad end hovedstadsområdet ramt af nedrivninger – forskellen er bare, at I landdistrikterne bliver grundene afløst af en tom plet, mens der i hovedstaden bliver bygget beton og glas.

Skriv en kommentar