Penge i at bevare bygningsarven

Vi skal bevare, renovere og beskytte vores bygningsarv – både ud fra en fælles kulturhistorie, men også ud fra et økonomisk perspektiv. Der er nemlig store penge i at værne om de gamle bygninger.

Blogindlæg af arkitekt MAA, projektleder Eske Møller, Realdania

Vores kulturhistorie fortælles i min verden ud fra vores fælles bygningsarv. I de bygninger, kulturmiljøer og landskabelige former, som vi sammen har skabt gennem århundreder. Fra Kerteminde til København er der bygninger og monumenter, historiske og oplevelsesrige omgivelser, som glæder øjet, og som kan bidrage til at øge livskvaliteten for os alle. Stederne har en værdi, fordi de fortæller gode historier med et langt tidsperspektiv, de er synlige beviser på vores fælles rødder og er således med til at skabe sammenhængskraft i samfundet.

Christiansfeld. Foto: Realdania

Christiansfeld. Foto: Realdania

Men faktisk har bygningsarven i høj grad også en økonomisk værdi. Vi har i Realdania fået udarbejdet analysen ”Værdien af bygningsarven”, der som den første nogensinde giver et kvalificeret bud på den økonomiske værdi af fredede og bevaringsværdige huse, både målt på husenes direkte værdi og den afledte værdi i form af øgede indtægter fra for eksempel turisme og skabte jobs.

Analysen er baseret på statistiske data og dokumenterer på den baggrund, at bygningsarv betyder 30 % højere salgspriser for bevaringsværdige enfamilieshuse i forhold til gennemsnittet i lokalområdet og ikke mindst er det interessant, at mere almindelige huse uden særlige selvstændige kvaliteter sælges for op til 13 % højere priser, hvis de ligger i områder, der har mere end 15 % bevaringsværdige bygninger. Et fint sammenhængende kulturmiljø bon’er ud på boligpriserne. Det er altså to meget markante tal!

Ikke kun boligejerne får værdi af bygningsarven. Med kulturhistorie og arkitektur tiltrækker bygningsarven turister og nye beboere til et område – og igen er det ikke mindst dér, hvor hele kulturmiljøer bliver bevaret og udviklet. Det smitter af på erhvervslivets omsætning og skaber jobs, hvilket har en positiv effekt på kommunernes økonomi.

For mig at se, bør analysen ”Værdien af bygningsarven” derfor i særlig grad være en øjenåbner for landdistrikterne. Her står kommunerne over for at skulle rydde op i de tusindvis af kvadratmeter funktionstømt bygningsarv, der står rundt omkring i Danmark. Og i den proces er der en meget konkret risiko for, at vi mister væsentlig bygningsarv, hvis vi ikke bliver gode til at prioritere mellem det, der skal væk, og det der har værdi og som kan bidrage til udviklingen. De bedst bevarede kulturmiljøer udgør i denne sammenhæng et helt særligt potentiale, og i Realdania ser vi i de kommende år frem til fortsat at bidrage til debatten og udviklingen inden for dette område.

Så kære kommuner, kære turistorganisationer, kære boligejere, kære alle – må jeg komme med en opfordring: Læs analysen om bygningsarvens værdi, brug den som inspiration og løftestang, og lad os sammen prioritere bygningsarven.

Download “Værdien af bygningsarven” 

Download “Vores fælles skatkammer”

 
Kommentarer
Inge-Lise Kragh

Så enig – der ligger utrolig meget merværdi i vores bygningsarv, mere end mange tror; og det kan ikke siges ofte nok! 🙂

Hvis du vil høre mere om, hvordan kommunen, kulturinstitutionen og erhvervslivet arbejder strategisk med kulturarvsmonumentet Nyborg Slot og tilhørende kulturmiljø – så meld dig til Realdania To Go arrangementet på Nyborg Slot tirsdag den 29. november kl. 15.00-17.30.

Læsøs tanghuse, som også kandiderer til RENOVER-prisen, er i høj grad med til at fremme turismen på Læsø – og resten af Danmark – da også Frilandsmuseet udstiller et ægte tanghus.
Øens tangtage nytænges i disse år efter gamle teknikker.

Skriv en kommentar