Vi skal være verdens bedste

Baggrundstæppet er ikke til at røre ved. Vi skal ganske enkelt spare på ressourcerne ved at genbruge dem på et så sofistikeret niveau som overhovedet muligt – til gavn for ressourceforbruget, som svar på klimaudfordringen og for den sunde forretnings skyld.

Af miljøchef Simon Stig-Gylling, Dansk Byggeri

Vi har aldrig haft bedre forudsætninger. Vores viden øges og bevidstheden om at tænke affald som ressource bidrager til at tænke genanvendelsen ind allerede på innovationsniveauet, hvor fremtidige komponenter planlægges.

Også digitalisering og ny avanceret, intelligent teknologi arbejder med os. Det er ikke mere langt ude i fremtiden at tænke i digitale materialepas, altså klare varedeklarationer på byggematerialernes indhold. Vi kan inden længe se udbredte eksempler på sådanne materialepas, som selvfølgelig løbende kan opdateres ved drift og vedligehold, så man til hver en tid præcist ved, hvilke byggematerialer en given bygning indeholder.

Digitalisering arbejder altså sammen med cirkulær økonomi, idet vores informationsniveau ved renovering eller nedrivning vil være højere, fordi vi præcist ved, hvad der er af muligheder for genanvendelse, når en bygnings ingredienser er kendte.

.

Foto: Mogens Hjelm

Vi har altså fremover mulighed for at se forretningsmodeller udvikle sig blandt materialeproducenter, byggemarkeder og entreprenører, som ikke reelt skelner mellem nyt og gammelt. De digitale muligheder kan dermed bidrage til at gøre de genanvendte byggematerialer tilgængelige på et effektivt kommercielt marked.

Byggeriet kommer på den måde til at gå fra at være affaldsproducent til ressourceproducent. Vi er jo dygtige allerede, idet 89 procent af affaldet i byggeriet allerede i dag bliver sorteret og genanvendt. Kunsten er så, at blive dygtige til at cirkulere på et betydeligt højere niveau og arbejde mere indgående med affaldsforebyggelse, bedre genanvendelse, og det vi også omtaler som upcycling.

Det er fx fornuftigt at bruge gammel gips i nye plader, genanvende aluminiumsrammerne til nye vinduer, gamle mursten til nye facader, omsmelte PVC-plast til nye plastrør osv. Men der er også en høj grad af mindre cirkulære former for genanvendelse, og potentialet for at gøre det bedre er stort.

Dansk Byggeri har i bevidsthed om, at der er mange trin til toppen formuleret en række mål, som byggeriet – udførende, rådgivere og bygherrer – bør kunne samles om. Et håb om, at vi allerede om ti år kan være nået langt.

Målet er, at om ti år…

  • er bæredygtigt byggeri inde under huden på alle i branchen, og at der vil blive brugt bæredygtige materialer af høj kvalitet med veldokumenterede miljøvurderinger. Affaldsmængden er reduceret markant
  • er kompetenceniveauet hævet hos bygherre, rådgivere og håndværkere. Bæredygtighed er en del af både uddannelser og praksis og er tænkt ind i byggeriet på samme måde som energieffektivitet er det i dag
  • er vi blevet verdensmestre i at sortere affald fra renovering og nedrivning, så affaldet kan forædles, kontrolleres og egenskaberne kan dokumenteres. Og ansvarsfordelingen er klar, så det ikke længere er risikobetinget at genanvende
  • er der opstået et effektivt marked for distribuering af de forædlede og kvalitetsmærkede genbrugte materialer. Genbrugsmaterialerne sælges, købes og anvendes på lige vilkår og i konkurrence med nye materialer
  • er miljøvaredeklarationer indarbejdet og anvendes for hovedparten af alle byggematerialer, så det er muligt at foretage effektive omkostningsvurderinger og levetidsberegninger, når der bygges nyt eller renoveres

Dansk Byggeri vil via sin årlige miljøhandlingsplan aktivt arbejde for at få virkeliggjort disse mål.

 
Kommentarer

Ingen kommentarer endnu.

Skriv en kommentar