Værdiskabelse i fredede og bevaringsværdige bygninger

Ifølge erhvervsejendomsmægler Peter Lassen fra Colliers International er der i disse år en særlig stor efterspørgsel efter de kvaliteter og unikke oplevelser, som fredede og bevaringsværdige bygninger kan skabe for både bygningsejere, borgere og brugere. Der er dog også nogle særlige udfordringer forbundet med at eje og renovere denne type ejendomme. Bygningerne skal tilpasses nutidens forventninger, og samtidig skal der findes løsninger, som er økonomisk attraktive.

Arbejdet med fredede og bevaringsværdige bygninger er under hastig udvikling i disse år. I Danmark har vi traditionelt haft dygtige, men meget få og meget specialiserede rådgivere og håndværkere – typisk fra mindre firmaer – som har taget sig af dette fagområde. Der var kun lidt faglitteratur og kun lidt viden om, hvordan dialogbaserede procesredskaber, stedspecifikke løsninger og anvendelse af ny byggeteknisk viden kan sikre fornyelse og værdiskabelse i arbejdet med at udvikle disse bygninger. Området har været præget af en hvordan- kultur, hvor viden gik i arv fra mester til elev. I de senere år er denne viden blevet suppleret med en lang række formidlingsprojekter og undervisningstiltag, der sikrer en hvorfor-kultur, hvor værdier, mål og løsninger fastlægges i dialog på tværs af traditionelle faggrænser.

Området er udfordret af, at bygningsejere i dag har færre penge til at drive og vedligeholde deres bygninger, mens den brugsmæssige belastning på bygningerne er mange gange større, end da de blev bygget. Derfor skal der findes løsninger, hvor kvaliteterne fastholdes samtidig med, at vi sikrer en god totaløkonomi.  Kommuner, ejendomsejere, developere og uddannelsesinstitutioner er interesserede og efterspørger vidensdeling fra konkrete projekter om, hvordan ældre bygninger kan renoveres og moderniseres på en god måde.

I filmen nedenfor fortæller Thomas Brogren fra Gottlieb Paludan Architects om, hvordan Københavns Hovedbanegård er blevet ført ind i vores tid samtidigt med, at bygningens kvaliteter er blevet fremhævet.

 

 

 

 
Kommentarer

Ingen kommentarer endnu.

Skriv en kommentar