Projekteringsledelse i øget fokus – er vi parate?

Det er snart mange år siden ”byggeriets grundlov” (AB92 og ABR89) har været til ”byggesyn”, men nu sker der noget. Således har AB-udvalget under Trafik-, Bolig- og Byggestyrelsen sendt en ny AB18 og ABR18 i høring med høringsfrist den 12. marts 2018, som altså lige er overskredet. Nu må vi se, hvad høringen medfører at ændringer. ABT18 kommer i øvrigt senere på året.

Af Hans Blinkilde, sektionsdirektør i Forretningskoncepter og -udvikling, NCC

..

De nye Almindelige Betingelser blev præsenteret på en netop afholdt høringskonference, hvor jeg selv havde fornøjelsen af at holde et indlæg om entreprenørens syn herpå. Mange nye bestemmelser er kommet til i de nye AB’er og mange ”gamle” bestemmelser har fået flere ord med på vejen. Således er fx AB18 udvidet med ekstra 23 sider og 22 paragraffer.

Det meste virker fornuftigt, og man må næsten undre sig over, at det har været muligt at bygge uden flere af disse nye bestemmelser. Når det er sagt, så fremhævede jeg af samme årsag netop implementering af ny AB i hverdagen, som en stor udfordring og en vigtig opgave, som ikke må underkendes. Ellers vil de næste år blive præget af usikkerhed og konflikt.

Noget af det jeg i øvrigt tog med hjem fra konferencen, var den markant styrkede rolle som projekteringslederen, byggeriets nye supermand, er tiltænkt. Og det er der mange gode grunde til. Projekteringslederen er den nøgleperson, som skal favne, forstå og lede stadigt mere komplekse projekter mht. tid, kvalitet og økonomi. En helt særlig udfordring ved renoveringsprojekter, hvor der ofte kommer overraskelser sent i processen, som der hurtigt skal korrigeres. Og trods BIM og VDC og tidlig inddragelse af de udførende kommer resultaterne ikke af sig selv. Han/hun skal evne at få mange mennesker til at samarbejde og præstere selv under vanskelige arbejdsforhold og indenfor begrænsede økonomiske rammer.

Projekteringslederen har med andre ord en helt central position i forhold til projektets succes eller mangel på samme. Personer med så stærke ledelsesmæssige og faglige kompetencer ”hænger ikke på træerne”. Det gør de ikke i dag og det gør de med ny AB slet ikke i fremtiden.

I NCC har vi for flere år siden skabt karriereveje for dygtige projekteringsledere. Hos os kan du blive projekteringsleder, projekteringschef, senior projekteringschef og projekteringsdirektør. Det har hjulpet os til at fastholde og udvikle denne faglighed, så vi kan løfte selv de største og mest komplekse projekter i markedet. Men det er ikke nok. Vi og den øvrige branche skal videre. Så, hvad gør vi hver især ude i virksomhederne og hvad gøres generelt i branchen, hos byggeriets organisationer og uddannelsesinstitutioner?

Ideer og debat efterlyses.

 
Kommentarer
Birgit Liv Hansen

Måske behøver projekteringsledelsen ikke bestå af kun en person?

Hans Blinkilde

Nej, det har du måske ret i. Men kan flere personer holde det samme overblik som en? Det er en kompleks rolle med stort ansvar…

Finn Lundorff

Jeg mener, at der er behov for at “kommunikation i projekter” får større fokus. Kommunikation skal drive projektet fremad, så der skabes forståelse, motivation, engagement og medvirken hos interessenterne. Både de aktivt involverede, men også øvrige interessenter med interesse og forventninger til projektets og dets resultater.
Det kræver generel kommunikationsforståelse og bevidste kommunikationsstrategier (kommunikationsplan) hos projektleder og projektteamet. – tilrettelæggelse af “taktisk kommunikation” (hvornår og hvordan) og den “operative kommunikation” (hvordan kommunikerer vi så i forhold til de forskellige interessenter projektet igennem?).
Mange undersøgelser og forskningsresultater underbygger som bekendt, at mangelfuld eller dårlig kommunikation ofte er medvirkende årsag til at projekter fejler ….
Altså: opmærksomhed og træning omkring kommunikation.

Hans Blinkilde

Jeg er helt enig i vigtigheden af kommunikation – både den der vedrører selve byggesagen og projektets omgivelser. Alt for mange problemer forsøges håndteret gennem mails. Så tal dog sammen… 🙂

Skriv en kommentar