Oftest kræver renovering, at der tænkes ud af boksen

Alternative løsninger, godt samarbejde og god kommunikation på alle niveauer kan være afgørende for, at et renoveringsprojekt, med boliger der bebos under byggeperioden, kan lykkes.

Af Sardar F. Jamil, Projektchef, MTHøjaard

Renovering er ikke bare renovering. Det kan være langt mere komplekst at renovere end at bygge nyt. Vi ved aldrig helt, hvad vi støder på, når vi åbner en bygning op. Er bygningsdelene mere beskadiget med svamp eller asbest end forventet, eller er forholdene langt ringere end antaget? Det kræver samarbejde og kommunikation på mange niveauer og med mange forskellige interessenter, og beslutningerne skal træffes i et vist tempo, for at byggeprocessen ikke bliver forsinket.

Kommunikation og samarbejde
I øjeblikket arbejder jeg på et renoveringsprojekt af ungdomsboliger i Morbærhaven i Albertslund. Her er det tydeligt, hvor vigtigt et godt samarbejde og god kommunikation er. Vores interessenter er alle lige fra bygherre til beboere, og det kræver forskellige tilgange til måden at kommunikere på.

Vi renoverer inde i folks hjem, mens de bor der, og deres udendørsarealer bliver tildels beslaglagt under byggeprocessen. Det gør processen og betydningen af byggepladsindretningen endnu vigtigere, så vi griber mindst muligt ind i beboernes hverdag – og det er her, kommunikation og samarbejde er vigtigt.

Alternativ løsning
I Morbærhaven har vi blandt andet tænkt alternativt for at tilgodese beboerne i bebyggelsen. I projektmaterialet var der beskrevet, at der skulle lægges jernplader ud i gangarealerne. Men vi vurderede, at det ville smadre de små stier, og der ville være flere niveauforskelle, hvor vi kunne risikere at snuble eller forårsage skader på bygningerne, når vi skulle køre facadeelementer og tagbeklædning ind. Derfor forsøgte vi at finde en anden løsning, hvor området stadig fungerer for beboerne, og hvor vi kunne mindske risikoen for arbejdsulykker. Et samarbejde mellem bygherre, leverandør og os er mundet ud i, at der er blevet etableret en løbekat med kædetalje på stilladset (kran der kan transporterer materialer) i stedet for at lægge jernplader på arealerne. Stilladset skulle alligevel etabeleres i forbindelse med tagrenoveringen, og på løbekatten er der monteret en sugekop, som kan flytte de nye facadeelementer fra en vogn og helt ind til facaden, hvor den monteres. Samtidig delte vi stierne mellem blokkene op i driftstier og byggestier, og ved at bruge mindre maskiner kan det helt undgås at lægge jernplader ud. Vi har også udviklet vogne i samarbejde med nedrivningsentreprenøreren, som er bygget, så de kan manøvrere rundt i de små gange samtidig med at de kan flytte op til tre facadeelementer ad gangen.

Hvis vi ikke havde tænkt ud af boksen og opfundet alternative løsninger, og haft et godt samarbejde og god kommunikation med bygherre og rådgivere, ville projektet ikke have været, hvor det er i dag.

 
Kommentarer

Ingen kommentarer endnu.

Skriv en kommentar