Ny teknologi skal udvikle bygge- og anlægsbranchen

Et rejsehold skal hjælpe virksomheder, der ønsker at udvikle deres forretning med at finde den rigtige teknologi og få den implementeret så den virker .

Af direktør Michael H. Nielsen, Dansk Byggeri

Sammenligner man bygge- og anlægsbranchens investeringer i it med it-investeringerne generelt, er der tale om en udvikling, som man med brancheøjne kan være bekymret for. Tal fra Danmarks Statistik viser, at der i gennemsnit for hver fuldtidsansat i danske virksomheder i 2016 blev investeret 60.000 kr. i nyt it-udstyr og i nye it-services. I bygge- og anlægsbranchen var tallet blot 11.600 kr. pr fuldtidsansat. Det er bl.a. på den baggrund at en række af branchens organisationer er gået sammen og har etableret et nyt initiativ, der skal hjælpe virksomheder med at analysere muligheder med ny teknologi og på tilsvarende vis sikre en succesfuld implementering. Initiativet er døbt BUILD 4.0 Rejseholdet, og skal understøtte aktiviteter for virksomheder der fx vil:

  • Afprøve bestemte nye teknologier
  • Træde ind i nye markedsområder
  • Effektiviserer samarbejdet på projekterne
  • Effektiviserer og automatisere produktionen
  • Skabe større sammenhæng mellem administration og produktion
  • Optimerer bygningsdrift

Build 4.0 Rejseholdet udvikler i samarbejde med interesserede virksomheder business cases, der kommer til at udgøre beslutningsgrundlaget for investering og implementering i digitale løsninger og nye teknologier med forretningsoptimering for øje. Rejseholdet understøtter en proces hvor udfordringerne minimeres og opnår målene ved hjælp af digitale løsninger og nye teknologier. Og resultatet af samarbejdet med BUILD 4.0 Rejseholdet er en Business Case der viser hvordan det bliver en god investering.

Ideen med BUILD 4.0  Rejseholdet er at få udviklet og dokumenteret hvorledes kompetent konsulenthjælp kan fremme anvendelsen af ny teknologi i branchen. Men det er også at får udviklet en bæredygtig forretningsmodel og et målrettet korps af virksomheder, der kan accelerere brugen af ny teknologi på en meningsfuld og værdiskabende måde.

Hvad hjælper BUILD 4.0 Rejseholdet med

Et Build 4.0 Rejseholdsforløb består af 4 trin:

  1. Indledende samtaler hvorigennem virksomheden screenes og behov, mål og muligheder afdækkes
  2. Build 4.0 Rejseholdet udarbejder mulige scenarier
  3. Et udviklingsforløb igangsættes hvorved scenarierne konkretiseres til en plan
  4. Rejseholdet udarbejder en Business Case eller Roadmap for den forestående investering i implementering af digitale løsninger og nye teknologier

Etablering af Rejseholdet er støttet af Grundejernes Investeringsfond, og der skal meget gerne gennemføres testforløb inden for målgrupperne; bygherrer, rådgivere, udførende og bygningsdrift. Altså bygge, anlægs- og renoveringsbranchen i bred forstand.

Rejseholdet består i opstarten af virksomhederne CN3, HD Lab, BASIT og Insight Partners. Hver af virksomhederne har særlige kompetencer inden for hvert sit område, men alle med stærkt fokus på digitalisering og nye teknologier.

Parterne bag BUILD 4.0 – Rejseholdet er Bygherreforeningen, BLOX HUB, Danske Arkitektvirksomheder, Dansk Byggeri og Foreningen af Rådgivende Ingeniører. Og det er disse parter der sammen udvælger de virksomheder som skal med på et af de første otte rejseholdsforløb.

Læs mere om Build 4.0 – Rejsehold

 
Kommentarer

Ingen kommentarer endnu.

Skriv en kommentar