Ny sommerskole skal bidrage til tværfaglig bygningsrenovering

Hvis vi skal indfri den aktuelle efterspørgsel efter tværfaglige renoveringskompetencer, skal vi ud over den gængse forståelse af ”tværfaglighed” og i langt højere grad have fokus på; med hvad, hvornår, hvorfor og ikke mindst hvordan vi praktiserer den. Det skal den nye 3-uger lange sommerskole, initieret af Bygningskonstruktør- og Bygningsingeniøruddannelsen på VIA University College, Horsens og Arkitektskolen Aarhus, bidrage til.

Byggebranchens renoveringsaktører efterlyser tværfaglighed og tværfagligt samarbejde blandt arkitekter, ingeniører og bygningskonstruktører. Det viser en lang række aktuelle undersøgelser.

Skærmbillede_031315_110301_AMI den gængse forståelse af ”tværfaglighed”, er der tale om et samarbejde mellem – eller inddragelse af flere forskellige fag i forbindelse med løsning af en opgave. Med afsæt i denne overordnede forståelse, vil de fleste af byggebranchens aktører antageligt mene, at tværfaglig bygningsrenovering er noget, der allerede praktiseres. Imidlertid kan denne sædvanlige opfattelse netop være medvirkende årsag til, at vi ikke får tilstrækkelig værdi ud af de aktuelle tværfaglige samarbejder.

Min venlige opfordring lyder derfor: Såfremt vi skal indfri den aktuelle efterspørgsel efter tværfaglige renoveringskompetencer, skal vi starte med at udfordre den gængse forståelse af et tværfagligt samarbejde. Vi skal have fokus på; med hvad, hvornår, hvorfor og ikke mindst hvordan vi operationaliserer ”tværfaglighed” i forskellige renoveringssammenhænge. Vi skal i højere grad – både i teori og praksis – spørge os selv hvad målsætningen med det tværfaglige samarbejde kan eller skal være.

Ny sommerskole om tværfaglig bygningsrenovering
Med en 3-ugers sommerskole vil VIA University College og Arkitektskolen Aarhus lære studieaktive og færdiguddannede arkitekter, bygningsingeniører og -konstruktører om tværfaglig bygningsrenovering. Sommerskolens fokus vil særligt være på det, der kan kaldes ”cocreation” eller ”samskabelse”.

Målet er at give deltagerne en forståelse for hvad tværfagligt samarbejde mellem de tre professioner kan være. De skal få en forståelse for tværfaglige perspektiver, der kan skærpe tværfaglig bygningsrenovering i praksis.

Fokus på samskabelse
I sommerskolen handler samskabelse om gensidig forståelse og respekt for hinandens renoveringskompetencer. Den handler om at opnå en fælles forståelse for centrale begreber, således at deltagerne kan indgå i en værdiskabende tværfaglig dialogbaseret proces for derved at udbrede initiativret og deltagelsesret i samarbejdet. Den handler om at lære, hvordan man kan skabe nye kvaliteter gennem kombinationer af forskellige ressourcer og kompetencer og endelig handler samskabelse om at lære deltagerne om gensidig faglig afhængighed og åbenhed.

Sommerskoleprojekt: Renovering af almen boligforening med samskabelse
Renovering af en almen boligforening bliver det gennemgående sommerskoleprojekt og et bygherreprogram krydres med centrale renoveringstemaer og problemstillinger relateret til begrebsafklaring, bygningsregistrering, IDP, materialer, bæredygtighed, energi og indeklima.

Vores fokus på samskabelse aktiveres kontinuerligt gennem hele projektforløbet. Eksempelvis skal deltagerne i tværfaglige grupper bygningsregistrere den valgte case. Arkitekten vil her typisk have fokus på at registrere lys, rum og rumforløb, materialers stoflighed og bygningens funktionalitet. Ingeniøren, vil typisk have fokus på statiske principper, ventilation, el-, varme-, og brugsvandsinstallationer og bygningskonstruktøren vil typisk have blik for bygningens byggetekniske tilstand i helhed og detalje. Efter endt bygningsregistrering skal de tværfaglige grupper samle registreringsmaterialet til et fælles og helhedsorienteret projektgrundlag. Det handler altså om, med respekt for hinandens faglige perspektiver, at opnå en fælles forståelse for den eksisterende bygning.

Fremtidens renoveringsaktører
Det er intentionen med sommerskolen, at deltagerne får forståelse for med hvad og hvordan tværfaglig bygningsrenovering kan praktiseres, således at deltagerne, som fremtidens renoveringsaktører, kan bidrage til nye praksisser. Vi vil nemlig ikke lære deltagerne det, de gør i dag, men det vi gerne vil have dem til at gøre fremover!

Alles ansvar
På længere sigt drejer det sig om at få opbygget en stærkere tværfaglig kultur omkring renoveringsarbejdet, og skabe en mere nuanceret forståelse for, hvad denne tværfaglighed rummer og hvordan den kan omsættes til handling. At kunne gribe denne udfordring og omsætte den til konkrete tiltag, det er en fælles og spændende udfordring for byggebranchens renoveringsaktører og byggebranchens uddannelsesinstitutioner.

Sommerskolen har premiere august 2015.

Initiativet er støttet af GI, Grundejernes Investeringsfond

 
Kommentarer

Vi ser frem til at gennemføre denne sommerskole, som i den grad sætter fokus på et højaktuelt område inden for byggebranchen.
Med venlig hilsen
Laurids Green
Uddannelses- og Forskningschef VIA Byggeri

Skriv en kommentar