Nedskæringer går også ud over renovering

Regeringens hårdhændede nedskæringer på Arkitektskolen risikerer at gå ud over den spirende udvikling af renoveringskompetencer blandt unge danske arkitekter.

Af Jesper Pagh, direktør i Arkitektforeningen

Foto: Jeanette Amby

Foto: Jeanette Amby

Velfærdssamfundets kerneinstitutioner som skoler, hospitaler og gode almene boliger er skabt af dygtige danske arkitekter, designere og planlæggere. Velfærdsarkitekturen er i så høj grad blevet et kendemærke for dansk arkitektur, at den i dag med stor succes eksporteres til en lang række andre lande.

Vi ser samtidig en stigende interesse for renovering blandt unge arkitektstuderende, og transformations-linjen på Arkitektskolen i København er den mest eftertragtede blandt de studerende i indeværende studieår. Og det er godt, for Danmark har mere brug for dygtige renoveringsarkitekter end nogensinde før, da en stor del af bygningsmassen, ikke mindst de gamle hæderkronede velfærdsinstitutioner, står over for fornyelser og renoveringer nu og i de kommende år. Alligevel ønsker Venstre-regeringen at skære kraftigt ned i antallet af studiepladser på skolerne.

Går imod eget udvalg
De varslede nedskæringer går stik imod anbefalingerne fra det udvalg, som Uddannelses- og forskningsministeriet ellers selv nedsatte i foråret til at komme med løsninger på dimittend-ledigheden blandt arkitekter (nu kaldet ”Kunstudvalget”). Her lyder konklusionen, at ”en vis dimensionering af uddannelserne er nødvendig, men man skal være varsom med en for kraftig reduktion i optaget. Der er tale om små uddannelsesinstitutioner med et relativt lille optag, så man kan hurtigt komme til at skære for hårdt og dermed risikere at skabe en situation med flaskehalse på sigt.” Udvalget lægger dermed op til en nænsom dimensionering af arkitektuddannelserne på 10 % under den forudsætning, at de frigivne midler bliver på skolerne til at understøtte blandt andet forskning og uddannelseskvalitet.

Men den nyslåede uddannelsesminister, Esben Lunde Larsen, går meget mere drastisk til værks og vil skære bevillingen til arkitektuddannelserne i Aarhus og København med henholdsvis 20 og 30 procent oven i den generelle besparelse på 2 procent over 4 år, som rammer hele uddannelsesområdet.

Hvis Danmark fortsat vil uddanne dygtige velfærdsarkitekter og styrke positionen på renovering, er det den helt forkerte vej at gå. Ekspertviden er åbenbart ikke tilstrækkelig til at råbe politikerne op, men vi kan ikke stiltiende acceptere den åbenlyse kortslutning af uddannelsernes udvikling.

Arkitektforeningen har derfor iværksat kampagnen Rammer for livet for at sætte fokus på arkitekturens betydning for samfundsudviklingen. Vi håber, at I alle vil støtte op om kampagnen ved at dele billeder af god arkitektur på facebook.com/rammerforlivet eller Instagram med tagget #rammerforlivet.

Tænk, hvis nænsom, smuk og energieffektiv renovering kunne blive en lige så attraktivt kendetegn for dansk arkitektur, som velfærdsarkitekturen har været det tidligere.

 

 
Kommentarer

Ingen kommentarer endnu.

Skriv en kommentar