Kvalitetssikring skal (igen) kobles på byggeprocessen

Det er utopi at tro, at man kan bygge uden fejl. Byggeprocessen i både nybyggeri og renovering er kompleks, og der kan ske mange uforudsete ting undervejs. Men det må ikke blive en undskyldning for at acceptere fejl og mangler i de færdige byggerier. Kvalitetssikring er en vigtig del af byggeprocessen, der skal forebygge mod svigt, fejl og mangler. Det er et sikkerhedsnet, der skal sikre, at man fanger de ”værste” fejl undervejs i processen, inden de ender som fordyrende udbedringsarbejder eller i værste fald svigt, med katastrofale konsekvenser.

Af Rolf Simonsen, Sekretariatsleder, Værdibyg

Men i mange tilfælde bliver det en administrativ dokumentationsøvelse, der foregår afkoblet fra byggeprocessen. Det bliver kvalitetssikring for kvalitetssikringens skyld, og opfølgningen handler om, hvorvidt dokumentationen eksisterer. Arbejdet handler sjældent om kvaliteten af KS materialet, om arbejdet har ført til at fange fejl eller svigt på rette tidspunkt eller om hvad dokumentationen skal bruges til efterfølgende.

Vi er nødt til at (gen)etablere kvalitetssikring som en værdiskabende del af processen i byggeri og renovering – både som værdiskabende element ift. at sikre den ønskede kvalitet, men også som effektiviseringsværktøj, der skal sikre at fejl og svigt opdages i rette tid til, at man kan udbedre det, inden det bliver dyrt at skulle spole processen tilbage. Gennem årene er der kommet cirkulærer og bekendtgørelser om kvalitetssikring, men ofte kun intentioner og ikke anvisninger til, hvordan det bør udføres.

For at få kvalitetssikringen tilbage som et værdiskabende element i byggeprocessen, mener jeg, at vi bl.a. skal finde svar på centrale spørgsmål som:

  • Hvordan kan vi prioritere og fokusere indsatsen?
  • Hvilken dokumentation er nødvendig – og hvad bliver den brugt til?
  • Kan man nedtone dokumentationen og i stedet få en grundigere indsats?
  • Skal vi nytænke roller og ansvarsområder ift. kvalitetssikring?
  • Hvordan integrerer kvalitetssikringsaktiviteterne med f.eks. projektgranskning, projektgennemgang, risikostyring, tilsyn m.v.?
  • Hvad er samspillet mellem KS-materialet og f.eks. det projektmateriale, as-build tegninger og D&V-materiale, som afleveres til bygherren ved afleveringen af projektet?
  • Hvordan involveres de udførende håndværkere i kvalitetssikringsarbejdet?
  • Kan vi effektivt digitalisere KS-aktiviteten uden at drukne i data?
  • Hvordan bør samspillet mellem projektering, tilsyn og kvalitetssikring være?

Vi har ikke svarene endnu, men der er en fornyet interesse i at finde dem. Renovering på Dagsordenen har taget bolden op i en fokuseret task-force, og i Værdibyg søsætter vi med støtte fra Grundejernes Investeringsfond et nyt projekt. Her vil vi søge svarene sammen med byggeriets aktører, som sidder med både udfordringer og gode løsninger i hverdagen.

Det gøres gennem en serie workshops med start den 18. juni. Her vil vi gentænke KS systemet og komme med konkrete anbefalinger til, hvordan kvalitetssikring kan gå fra at være et nødvendigt onde til at blive en integreret og værdiskabende del af byggeprocessen. Resultatet vil være anbefalingerne til både projektering og udførelse og vil give bud på både bedre styringsmekanismer, incitamenter og konkrete værktøjer. Hvis man vil deltage i projektet, kan man læse mere på Værdibygs hjemmeside.

Indlægget bygger videre på tidligere indlæg fra:

Peter Schjørmann Thorsen, COWI. Kvalitetsproblemer inden for renovering i en tid, hvor markedet er ophedet

Henrik L. Bang, Bygherreforeningen: Ny start for kvalitet i byggeriet ønskes

Paw Engsbye Rasmussen, BvB – Byggeskadefonden vedrørende Bygningsfornyelse. Kvalitetssikringen i byggeriet halter ganske rigtig – og det har den gjort længe!

 

 

 
Kommentarer

Ingen kommentarer endnu.

Skriv en kommentar