Kom med i debatten om membraner

Af Christian Schjønning, BYG-ERFA

Membraner er vigtige i byggeriet. De skal være tætte, og derfor er det altafgørende, at de monteres korrekt. For den udførende er det en færd blandt utallige faldgruber.

Går det galt, kan bygninger tage alvorlige skade. Fugt kan nå træværk, og skabe råd og svamp, den sundhedsskadeliget luftart radon kan skade beboerne, naborøg kan trænge op til overboen, vind kan gennemblæse isoleringen og give energitab og fugt kan stige op i sokler og fundamenter.
Alle disse alvorlige konsekvenser kan koste summer og blive virkelighed, hvis ikke der er en korrekt monteret membran.

Gennem et par år har vi i BYG-ERFA faciliteret fagfolk som i fællesskab har opbygget hjemmesiden membran-erfa.dk siden. Der er indsamlet materiale med viden om byggeriets mange membraner – i forhold til fugt, luft, jord, vind, partikler, radon, tage og vådrum. Målet er, at få overblik og bidrage til mere effektiv anvendelse af membranerne og bedre bygbarhed.

Arbejdet er forberedt grundigt gennem blandt andet konferencer og temaseminarer, hvor de mange byggetekniske detaljer i forbindelse med bygningers tæthed har været drøftet med byggeriets rådgivere, undervisere og praktiske udøvere.

Illustration: Christian Schjønning, BYG-ERFA

Illustration: Christian Schjønning, BYG-ERFA

Hjemmesiden er spækket med illustrativt og anvendelig information om membraner i bygninger. Der er tale om en stort opslagsværk, som alle kan betjene sig af, og som er helt gratis. En kæmpe mængde fotorealistiske 3D illustrationer og animerede billedforløb giver dig indsigt i udførelsesforløb. Som fx undertagsdetaljer ved kviste og skotrender, tværsnitstegninger i forløb om indvendig efterisolering eller dampspærre i træskelethuse.
Der er ikke mindre end 85 animationer og 900 3D tegninger med forklarende tekst.

Hjemmesiden har allerede 158 registrerede brugere, som kan kommentere på debatsiden.

Har du interesse for membraner, så stempl ind, og deltag!

Tjek membranerfa.dk ud

 

Teknikergruppen bag:

Anders Vestergaard, brandteknisk rådgiver,Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut, Bent-Ole Bohn,Konsulent, Tekniq. Christian Schjønning, bygningskonstruktør m.a.k., BYG-ERFA. Filip Heiberg, partner, Lundgaard og Tranberg Arkitekter A/S. Frank Beyer Reigstad, bygningskonstruktør, BvB. Henrik Bossen, konsulent, Tekniq. Jacob Vad, uddannelseskonsulent, Byggeriets Uddannelser. Jan Juel Nielsen, uddannelseskonsulent, Byggeriets Uddannelser. Jens Dons, teknisk chef, Byggeskadefonden. Jens Østergaard, direktør, BYG-ERFA. Johan Elsass Nørby, bygningskonstruktør og byggeøkonom, BvB. John Skovmand Thomsen, teknisk chef, GI/Grundejernes Investeringsfond. Johnny Lundgreen, kursuskoordinator, Roskilde Tekniske Skole. Lars Due, direktør, Isolink. Michael Serritzlew, direktør, Michael Serritzlew ApS. Morten Hjorslev Hansen, direktør i DUKO. Niels Strange, chefkonsulent, Dansk Byggeri. Poul Madsen, bygningskonstruktør Fogh & Følner Arkitektfirma A/S. Torben Valdbjørn Rasmussen, seniorforsker, Statens Byggeforskningsinstitut.

 
Kommentarer

Ingen kommentarer endnu.

Skriv en kommentar