Hvorfor må arkitekter ikke også være bygningskonstruktører?

At blive klogere har altid været en af hjørnestenene i den danske velfærdsmodel, men med loven om at forbyde dobbeltuddannelse, som Folketinget vedtog mandag den 19.december 2016 som en særlig julegave til den danske ungdom, har regeringen udvist manglende klogskab og forringet uddannelsesmulighederne.

Af Søren Bøgh, murer, bygningskonstruktør og arkitekt MAA

Den danske velfærdsmodel, som visionære politikere som Viggo Kampmann og Jens Otto Krag skabte grundlaget for i 1950’erne, har hidtil levnet plads til, at man kan blive klogere mere tiden. Det er så ikke længere vigtigt, og det er rigtig trist. Den nye lov mod dobbeltuddannelse er ikke blot hul i hovedet, men også temmelig uigennemtænkt, og jeg føler virkelig med Søren Pind, der har arvet dette vanvittige tiltag fra sin forgænger i Uddannelses- og Forskningsministeriet.

.

Foto: Bo Bjerre Hansen

Indenfor byggeriet får det konsekvenser for håndværkerne. Murerfaget har for et eksempel gennem generationer set det som en god mulighed for at tage en videreuddannelse ved at lægge bygningskonstruktøruddannelsen til svendebrevet, og så afslutte forløbet med at uddanne sig til arkitekt. Det er nu som hovedregel ikke længere muligt, med mindre man undlader at gennemføre den afsluttende eksamen som bygningskonstruktør (professionsbachelor).

Det har vel aldrig været ideen med at tage en uddannelse og undlade at få det endelige eksamensbevis, blot for at sikre at kunne komme videre med at uddanne sig og blive klogere? Hvem i al verden har dog fundet på det?

Bygningskonstruktøruddannelsen har bygningskonstruktion, administration og byggeledelse som det primære fokusområde, mens arkitektuddannelsen drejer sig om at skabe arkitektonisk kvalitet i det byggede miljø, indtænke sociale og funktionelle dimensioner samt holde fokus på bevarelse af fortidens huse. Alt sammen discipliner håndværkere gennem årene har følt sig tiltrukket af og samfundet nydt godt af. Det er så slut nu.

Mange af de bygningsværker, der beriger vores tilværelse, er skabt af arkitekter med stor sans for arkitektonisk kvalitet og konstruktiv forståelse, og i en tid med stigende interesse for at værne om vores bygningskulturelle arv og vedligeholdelse af vores historiske huse, er det da et paradoks at fremtidens arkitekter ikke også må have en baggrund som bygningskonstruktør.

Tilbage er så blot at håbe på, at de forhandlinger med professionshøjskoler, universiteter og kunstneriske institutioner, som aftaleteksten lægger op til, kan smidiggøre overgangene så bygningskonstruktører i fremtiden også får mulighed for at komme ind på arkitektstudiet.

Og skulle der opstå problemer med finansieringen, ja, så kunne der vel spædes til fra de penge, som skyldes i skatter og afgifter.

 
Kommentarer

Kommentar
Af / Søren Bøgh

Uddannelsesloftet
Så blev det løst.
En skråsikker uddannelses- og forskningsminister Søren Pind har fortalt den danske ungdom, at regeringen har løst problemerne med uddannelsesloftet. Med eksamensbeviset i hånden som f.eks. bygningskonstruktør skal man bare vente 6 år før man kan søge ind på arkitektuddannelsen.
Først tager man en håndværkeruddannelse den vare næsten 4 år, så læser man til bygningskonstruktør det vare endnu næsten 4 år, så skal man vente 6 år på sit drømmestudie som arkitekt der så tager 6 år. Lad os nu antage at man dropper ud af 9. Klasse som 16årig, så har man nået sit uddannelsesmål ca. 20 år efter i en alder af 36. Man tør næsten slet ikke tænke på hvis man krydrer forløbet med en studentereksamen før sin håndværksuddannelse, så nærmer man sig de 40 år inden man er færdig. Det næste bliver vel så et forslag om, at hæve pensionsalderen for akademikere til 85 år hvis samfundet skal have lidt glæde af deres viden.
Ja men har regeringen mon gjort sig nogen forestilling om, at deres nye forslag afhjælper problemet. Efter min mening er det en håbløs lappeløsning der udelukkende er skabt i håbet om, at den 6årige venteperiode kan generere skatteindtægter. Samfundet får med denne halvhjertede løsning i fremtiden ikke mange, om nogen, arkitekter med en uddannelse som bygningskonstruktør og noget lignende gør sig vel gældende for andre studier.
Ja men hvad i alverden er det dog der sker, er det ikke selv samme regering der har pisket de studerende for at komme hurtigt igennem deres uddannelsesforløb. Har man virkelig en forestilling om at de unge er så dumme at de ikke kan gennemskue vandvidet.

Fredensborg 31. 01.2017

Jeg står i den situation at jeg for nylig er blevet afvist af mit drømme studie på arkitekt skolen Aarhus. Jeg har derfor kigget på muligheden om, at tage bygningskonstruktør uddannelsen og derefter bygge videre på den med en arkitekt uddannelse. Er der håb for det, eller er det stadig lige så håbløst?

Skriv en kommentar