Frivillighed skaber flere og bedre praktikpladser

Af Helle Bro Krogen, direktør i MT Højgaard

Renovering har altid stået lidt i skyggen af nybyggeri. Desværre, for renoveringsmarkedet er stort og udgør lidt af en guldgrube. Mere end 50 pct. af omsætningen i byggeriet kommer fra renoveringsprojekter, og tallet bliver større de kommende år. Det er ikke kun godt nyt for byggebranchen, men også for de mange unge mennesker der skal bruge en praktikplads. Renoveringsprojekter giver nemlig god mulighed for at tage lærlinge og praktikanter ind.

Men – for der er selvfølgelig et men – det er vigtigt, at det sker ad frivillighedens vej. Det viser vores erfaringer fra flere renoveringsprojekter. Vi kan simpelthen skabe flere og bedre praktikpladser, når bygherren og de involverede i et byggeprojekt sammen finder ud af, hvor mange lærlinge projektet kan bære. Frem for at skulle opfylde et på forhånd fastsat antal.

En tovholder er en god investering
Senest er det lykkedes at skabe ikke mindre end 40 praktikpladser, svarende til 26 pct. af den samlede arbejdsstyrke, på et byggerenoveringsprojekt i Albertslund Syd. De mange praktikpladser er skaffet uden tvang. De er frugten af et tæt parløb mellem os, bygherren BO-VEST, Jobcenter Albertslund, EUC, Albertslund Boligsociale Center og underentreprenørerne.

Fotograf: Jørgen True / Studie E

Fotograf: Jørgen True / Studie E

Selvom det er frivilligt, kræver det naturligvis noget at opnå sådan et resultat. Det helt afgørende er, at der holdes fokus på at skaffe praktikpladser under hele byggeforløbet. Ellers går det i glemmebogen, og man får ikke udnyttet de muligheder for at skaffe ekstrajobs, som opstår i takt med, at de enkelte fagområder inddrages i byggeprojektet. Derfor er man nødt til at skabe en struktur for samarbejdet og have en tovholder på projektet. Typisk er det entreprenøren.

Undervejs i det toethalvt år lange renoveringsprojekt i Albertslund blev der fx afholdt flere workshops, der var formandsmøder hver tredje måned og opfølgningsmøder hver fjortende dag. Fra MT Højgaards side havde vi desuden en fast medarbejder tilknyttet som facilitator på praktikprojektet i hele byggefasen. Alt sammen for at sikre et maksimalt antal praktikpladser

Firkantede krav løser intet
Desværre ser vi særligt i offentlige udbud en stigende tendens til ensidige krav om et bestemt antal lærlinge på det enkelte projekt. Kravene stilles uden at involvere entreprenørerne i, hvor mange lærlinge projektet kan bære, eller hvordan det kan lade sig gøre.

Jeg tror, at alle er enige om, at praktikudfordringen skal løses, og at det gøres bedst i fællesskab. De sociale klausuler er vigtige pejlemærker, men de skal kunne realiseres – og helst ad frivillighedens vej. Ellers bliver de blot et tørt tal på papiret, som enten bliver en byrde i projektet eller noget, der bevidst ikke indfries i håb om, at bygherre glemmer at følge op.

 
Kommentarer

Helles indlæg fortæller virkeligheden sådan har vi altid gjort, dem som udbyder f.eks. renoveringsopgaver bør undersøge hvilke nye systemer er der kommet på markedet, er det en indvendig renovering hvor ydervæg skal isoleres så ved man den fylder en del, i nogen tilfælde er det ikke hensigtsmæssigt og bruge den form for isolering.
Der er givet udviklingskroner til at udvikle nye koncepter til alternativ isolering og opvarmning som samtidigt giver et bedre indeklima er CO2 besparende.
Jeg vil opfordre bygherrerådgiver og udbyder at se info http://www.dme-miljo.dk

Skriv en kommentar