Flere lærlinge på de almene renoveringer, tak!

Der renoveres for milliardbeløb i den almene boligsektor i disse år. Flere og flere almene boligorganisationer benytter de store renoveringer til at sammentænke de fysiske og sociale indsatser med det formål at skabe beskæftigelse og uddannelse for områdernes beboere. 

Af Rikke Lønne, Udviklingskonsulent, BL

Laerling

Det har været en stor succes. I 2013 foretog BL den første optælling af, hvor stor en andel af de ansatte på de store renoveringssager i den almene sektor er lærlinge. Resultatet var 12 %. Et ganske flot resultat, når man tager udgangspunkt i, at 5-10 % lærlinge på en byggesag er det, man ifølge Dansk Byggeri bør forvente. I 2014 viste optælling 11,2 procent, og de foreløbige resultater fra optællingen i 2015 tyder på, at vi lander på samme niveau. Læs også her om praktikplads-indsatsen

Og der er stadig behov for at gøre en indsats. Mere end 11.000 unge på erhvervsuddannelserne mangler en lære- eller praktikplads i en virksomhed. Med de store renoveringssager i den almene sektor har vi et unikt potentiale for at skabe en forandring, som gavner det enkelte boligområde og bidrager til løsningen på en enorm samfundsøkonomisk udfordring.

I 2011 indgik BL – Danmarks Almene Boliger og Dansk Byggeri en partnerskabsaftale om skabelsen af lære- og praktikpladser mv. på renoveringssager i de almene boligområder. Men resultaterne blev ikke skabt ved aftalen alene, og BL igangsatte derfor en større indsats for at hjælpe boligorganisationerne i gang. For mange af boligorganisationernes tekniske chefer og projektledere, var det absolut nyt at skulle beskæftige sig med sociale tiltag i forbindelse med en renoveringssag. Og det samme gjaldt for entreprenørsiden.

En del af indsatsen har derfor gået ud på at hjælpe parterne i gang. En håndfuld boligorganisationer løb med bolden, og har været med til at bane vejen for en ny måde at forstå sig selv som bygherre og det samfundsansvar, der er forbundet hermed på. Vi er nu nået dertil, at der i langt de fleste byggesager af en vis størrelse bliver taget aktivt stilling til, om der i udbudsmaterialet skal anvendes arbejds- og uddannelsesklausuler, inviteres til frivillige partnerskaber osv.

Og det er vi stolte af.

På baggrund af boligorganisationerneserfaringer har vi udarbejdet en drejebog for, hvordan man som boligorganisation kan tænke lære- og praktikpladser og andre former for uddannelse og beskæftigelse ind i en byggesag. Drejebogen beskriver i 10 trin alt fra, hvad man skal skrive i sit udbud, til hvordan man organiserer indsatsen og kommunikerer om den i udførelsesfasen. Drejebogen kan hentes her.
Vi har endvidere udarbejdet en lokalt tilpasset Københavnermodel i samarbejde med AAB og Københavns Kommune. Københavnermodellen kan hentes her.

 
Kommentarer

Ingen kommentarer endnu.

Skriv en kommentar