Det går godt i byggeriet, men vi skal investere mere i fremtiden

Der er ingen tvivl om, at der er gang i byggeriet i øjeblikket. De seneste prognoser fra Dansk Byggeri (marts 2018) viser, at beskæftigelsen i byggeriet forventes at fortsætte den stigning, vi har set siden lavpunktet i starten af 10’erne, og som i dag er på niveau med 2005-2006. Når man taler med byggeriets parter, er der da også en udtrykt enighed om, at der er fart på i branchen. Det betyder på den ene side, at konkurrencen er hård, men det betyder også, at nervøsiteten over, om man kan få det næste job, er mindre.

Af Peter Hedegaard, ESCO Manager, Saint-Gobain Denmark

Hvor længe og hvordan byggeriet præcist vil udvikle sig, er svært at svare på. Beskæftigelsesprognosen er én indikator. En anden indikator finder vi i prognoserne for nybyggeri, der siger, at vi rammer niveauet 30.000 nye boliger i 2019.

Når man i tillæg kaster et blik på den nuværende boligmasse, der stadig bliver ældre og kræver mere vedligeholdelse, så er der god grund til at forudsætte, at også renovering får en stadig større betydning.

Alting peger altså på, at vi – i de kommende år i det mindste – vil have et økonomisk sundt og stabilt byggeri.

Investér i de gode tider
Men når det går så godt, er det så ikke godt nok? Det vil nogen sikkert mene, og det er da også et kendt menneskeligt træk, at have tendens til at læne sig ubekymret tilbage, når tingene går godt. Andre vil mene, at et mere rationelt sigte vil være at benytte den positive periode, vi er i, til at forberede os på fremtiden, til at udfordre status quo og til at investere i et mere produktivt og robust byggeri.

Ser vi på den digitale udvikling – for eksempel redskaber, der kan gavne planlægnings- og projekteringsfaserne af et byggeri – så går det noget trægt med at investere på dette område. Investeringen i IT pr. medarbejder lå i 2016 i bygge- og anlægsbranchen på 12.000 kr. pr. fuldtidsansat. Til sammenligning var tallet for industrien 48.000 kr.

Investering er en forudsætning for øget digitalisering, men det er ikke nok i sig selv; implementering af nye IT-redskaber kræver, at vi gør ting anderledes, at vi tør tage chancer og arbejde sammen på nye måder. Det kræver vilje fra byggeriets parter, men resultatet vil være åbenlyst – ikke mindst i form af øget produktivitet.

Brede samarbejder
Et af de steder, hvor udvikling, sammenhængende løsninger og øget digitalisering ser ud til at vinde lettest frem i øjeblikket, er i brede samarbejder på tværs af værdikæden.

..

Hos Saint-Gobain deltager vi i samfundspartnerskabet REBUS og har sammen med de øvrige partnere lanceret et dokumentsæt omkring strategisk partnerskab, frit tilgængeligt på www.rebus.nu. Dette er én måde at fremme sammenhængende løsninger i byggeriet på.

En anden er en mere effektiv anvendelse af digitale redskaber til visualisering og optimering af problemstillinger i byggeriet. Vi ser i større og større grad at det, i et tæt samarbejde med byggeriets værdikæde, er muligt at skabe integrerede løsninger, hvor komfort og energibesparelser får den nødvendige høje prioritet, når bygningen alligevel skal renoveres.

Udviklingen af brugen af f.eks. droner og scannere til opmåling, mængdeudtræk og opbygning af 3D modeller, simulering af mulige/umulige rørføringer, pladsforhold m.m. er enorm. Meget kan lade sig gøre, men det kræver vilje og økonomi at tage de skridt, der skal til for at ændre processerne i byggeriet.

Beregninger peger på, at vi med brug af nye digitale værktøjer og 150 timers ekstra planlægning kan spare 1 mio. i sidste ende af et byggeri. Der er altså et klart økonomisk incitament, og min påstand er, at tiden til at gøre noget ved det, er nu.

Jeg tror, at vejen frem går gennem øget samarbejde, planlægning, brug af digitale redskaber, gode og sikre arbejdsforhold for de udførende håndværkere samt beboerdialog og byggelogistik, mens renovering og byggeri pågår. Det kræver vilje og investering på tværs af byggeriet – men til gengæld siger vores erfaring hos Saint-Gobain, at det er en både farbar, fornuftig og økonomisk hensigtsmæssig vej frem.

Hvad opfatter du som barriere for fremtidig udvikling og effektivitet i byggeriet?

 
Kommentarer
Hans Blinkilde

Hej Peter
Du nævner mange gode grunde til, hvorfor det både er ønskeligt og påkrævet med udvikling i byggeriet. Din pointe med at huske investeringer, når vi har travlt (og råd) er helt rigtig. Så er der mulighed for at høste frugterne senere, når lavkonjunkturen igen rammer. Kunne du fortælle mere om hvilken strategi Saint-Gobain selv har for udvikling i gode og dårlige tider…
Hilsen Hans

Hos Saint-Gobain har vi et kontinuerligt fokus på både produkt- og forretningsudvikling – det gælder både i gode og knapt så gode tider. Men selvom udvikling og innovation er en del af koncernens DNA, betyder det selvfølgelig ikke, at vi ikke også er følsomme for eller justerer ind efter konjunkturerne. Når vi ser på branchen synes jeg, at REBUS er et godt eksempel på den udvikling, der er nødvendig. Og hele arbejdet med en øget digitalisering og VDC, som vi er mange, der er i gang med, vil helt sikkert få en stor betydning, ikke mindst i forhold til at minimere fejl og frigøre penge. Penge, der forhåbentligt kan bruges til konstruktivt fremadrettet og være med til at sikre, at de nødvendige investeringer bliver foretaget i tide, ”selv om” tingene går godt.

Skriv en kommentar