Beton med historie

Produktion af beton er en af de helt store klimasyndere i byggeriet. Vi skal derfor minimere brugen af beton, lave beton af beton, og lave beton som kan skilles ad for at kunne skabe bæredygtige byer og bygninger.

Af Anders Lendager, CEO, Lendager Group

Som det ser ud i dag, står byer og bygninger for 40% af den totale CO2-udledning, hvoraf 6% udgøres af materialet beton. Verden over bruges beton i et uhyggeligt stort omfang, og der er ikke nogle tegn på, at det ændrer sig i den nærmeste fremtid. Kina alene har igennem de seneste 10-12 år brugt lige så meget beton, som USA har brugt siden industrialiseringen – dvs. igennem en periode på omkring 150 år.

Men hvorfor kan beton i dag ikke genbruges og upcycles til nye betonprodukter? Klimaforandringerne skal stoppes, og det er tydeligt, at beton er et af de store problemer – eller er det et af de allerstørste potentialer?

Betonbranchen er af den opfattelse, at bæredygtig genbrug af beton allerede er en realitet, fordi 96% af al beton genanvendes. Men er det at knuse beton og smide materialet i jorden som vejfyld en bæredygtig løsning?

Nyproduktionen af beton er ansvarlig for en utrolig stor mængde udledt CO2, og dermed er det et ekstremt værdifuldt materiale. Til sammenligning er fremskaffelse af grus og lignende materialer, der alternativt anvendes i vejfyld, meget lidt miljøbelastende.

4genbrugsbetonprøverGenbrug beton – i beton
Så hvad ville der ske, hvis vi forestiller os, at beton kunne genbruges i ny beton eller i nye produkter, og dermed blive en del af et vedvarende kredsløb, som det er tilfældet med så mange andre produkter i dag? For det første kunne man reducere den globale CO2-udledning – og de klimaforandringer det skaber – markant! Ydermere ville man kunne skabe danske arbejdspladser og en innovativ udvikling, som ikke kun i Danmark, men også globalt set, vil kunne skabe bæredygtig vækst.

Derfor dette opråb: Vi har det beton, vi skal bruge! Udnyt det beton vi har!

På nuværende tidspunkt arbejder vi hos Lendager Arkitekter med at skabe fremtidens bæredygtige beton. Det gør vi ved at skabe projekter, hvor byggeaffaldet fra nedrevne bygninger bruges til at støbe de nye bygninger. Vi gør det, fordi vi igennem denne proces kan genbruge 62,5 % af byggeaffaldet, spare transport af materialer, og samtidig spare cement – uden at gå på kompromis hverken med betonens kvalitet og styrke, eller arkitekturen og æstetikken. Vi gør det, fordi CO2 reduktionen, for en sådan kredsløbsorienteret byggeplads, vil være på mellem 10% og 20% – og der således på globalt plan kan spares op mod 2,9 milliarder tons CO2.

Bygninger skal kunne skilles ad og genbruges
Med ideen om yderligere at kunne skille beton ad og samle det på ny, kunne man kalde fremtidens bæredygtige beton for “LEGO-beton”.

Hvorfor er det, at bygninger i dag ikke kan skilles ad? Hvorfor samles bygninger stadig ud fra den naive forudsætning, at de ikke skal rives ned igen? På trods af at vi ved, at gennemsnitslevetiden for en bygning i dag kun er 50 år! Det betyder nemlig, at nedrivning og ressourceudnyttelse af byggeaffald vanskeliggøres, og at det i mange tilfælde er umuligt at udnytte byggeaffaldet. For beton gælder det, at nedknusning i dag er den eneste måde at håndtere det på, og at værdien af et betonelement, -søjle eller -bjælke dermed er reduceret til den laveste fællesnævner, i form af småsten eller grus.

Langtidsholdbare løsninger med cirkulære systemer
Den enorme værdi beton som byggemateriale repræsenterer, bør fastholdes og oparbejdes til fremtidens betonelementer. Betonelementer, der populært set kan refereres til som LEGO-beton, og som kan genbruges som hele værdifulde elementer der indgår i nye byggerier.

Vi skal skabe bæredygtige langtidsholdbare løsninger, med cirkulære systemer som ikke begrænser vækst, og som skaber bæredygtige byer og bygninger til de næste generationer. Derfor skal vi minimere brugen af beton, lave beton af beton, og lave beton som kan skilles ad!

 
Kommentarer
Stig Håkansson

Ja vi kommer ikke uden om at byggeindustrien er en voldsom miljøbelastende branche. Danmark er et cementland om nogen, og er og har været et fundament for velfærdsudviklingen – på godt og ondt.
God ide med “lego-beton”, hvis man samtidig kan skabe god beton som holder længere end de typiske 50 år. Det er jo lidt sært at vi med det hædrede og udskældte vikingeskibsmuseum, så sent som i 1969 ikke gjorde brug af erfaringen, og mange steder stadig ikke gør det.
Naturen det billige skidt, som Poul Henningsen friskt udtrykte det i den muntre moderne tid. Deri ligger nok problemet.
Var materialer mere kostelige for os, ville vi måske holde hus med det?

Vi er samtidig en stolt vikinge-nation der har lever højt på at fragte tunge ting fra Herodes til Pilatus.

Skriv en kommentar