3 gode grunde til at nedrivning fortjener mere opmærksomhed

Det er allerede gået op for mange, at nedrivning ofte er en afgørende del af byggeprocessen. Men der er stadig en tendens til at se nedrivning som et nødvendigt onde, og som noget, der bare skal overstås, så den værdiskabende renovering kan komme i gang. Den opfattelse er vi mange, der gerne vil gøre op med. Der er nemlig masser af værdi at hente under nedrivningen, der kan være nyttig for den efterfølgende renoveringsproces.

Foto: Værdibyg

Der er mindst tre gode grunde til, at nedrivningsprocessen fortjener opmærksomhed. For det første bliver der under nedrivningen skabt et stort vidensgrundlag om den bygning, der efterfølgende skal renoveres. En nedrivning kræver planlægning, så de nødvendige arbejder kan beskrives og tilrettelægges i den rigtige rækkefølge. Det kræver, at bygherren eller rådgiveren sætter sig ind i bygningens materialesammensætning, konstruktive system, rør- og ledningsføring osv. – viden der er enormt brugbar i den efterfølgende renoveringsproces.

For det andet skaber en retvisende miljøkortlægning ifm. nedrivningen et solidt grundlag både for arbejdsmiljøet på byggepladsen og for det gode samarbejde mellem parterne i renoveringssagen. Ved at få kortlagt forekomster af miljøfremmede stoffer i det eksisterende byggeri, kan nedrivningsarbejderne udføre deres opgaver uden at gå på kompromis med deres sundhed og sikkerhed. Derudover kan mange forsinkelser, ekstraregninger og tvister, der opstår pga. uforudsete forekomster af miljøfremmede stoffer, undgås. Det er selvfølgelig svært helt at undgå, at skadelige stoffer dukker op, når man går i gang med at rive ned og renovere. Men med en retvisende miljøkortlægning kan risikoen for, at nye, kritiske forhold opstår, reduceres markant.

Den tredje gode grund til at se nedrivning som en værdiskabende del af renoveringsprocessen relaterer sig til den cirkulære dagsorden. Det er nemlig ifm. nedrivningen, at det eksisterende byggeris indbyggede guld kommer til syne. Ved at kortlægge potentielle ressourcer, der kan genbruges eller genbruges, tidligt i processen, kan nedrivningsopgaven planlægges og udbydes, så cirkulering af ressourcerne fremmes mest muligt. Nedrivning er altså et afgørende led i det cirkulære byggeris værdikæde – uden en planlagt nedrivningsproces, ingen ressourcer at genbruge.

I Værdibyg har vi udarbejdet tre vejledninger om nedrivningsprocessen, der giver konkrete råd og anbefalinger til, hvordan miljøkortlægningens resultater skaber mest mulig værdi, hvordan neddrivningsopgaver udbydes, og hvordan cirkulær nedrivning kan planlægges og gennemføres, så genbrug og genanvendelse fremmest mest muligt. Vejledningerne er baseret på en række praktikeres erfaringer og kan hentes gratis på her

 
Kommentarer

Ingen kommentarer endnu.

Skriv en kommentar