Bæredygtighed

Hvad definerer om en bygning er bæredygtig? Er det dens energiforbrug og rengøringsvenlighed, der sikrer lave driftsudgifter? Eller er det også hvad bygningen indeholder af konstruktioner og materialer, der får stor betydning, når bygningen skal helt eller delvist nedrives eller renoveres? Der er brug for en debat om, hvordan vi sikrer en mere bæredygtig bygningsmasse.