Supersygehuse stjæler ressourcer fra regionernes nedslidte bygninger 

Foreningen af Rådgivende Ingeniører, FRI, har i deres State of the Nation 2016 rapport kigget på tilstanden af den offentlige bygningsmasse. Regionernes bygninger, der hovedsageligt bruges til sygehuse, hospitaler og døgnpleje, er i nogenlunde stand, men fremtiden ser dyster ud. Ressourcerne til regionernes bygninger går hovedsageligt til nye supersygehuse og ikke til at renovere de eksisterende bygninger.

Af Lars Flindt Pedersen, pressechef, Foreningen af Rådgivende Ingeniører

Sygehuse, hospitaler, døgnpleje og administrationsbygninger udgør et etageareal på i alt 5,2 mio. m2 af regionernes bygningsmasse.  Bygningernes tilstand får i FRI’s State of the Nation-rapport karakteren 3,5, hvor karakteren 3 svarer til en nogenlunde tilstand, der kræver en del vedligehold, og karakteren 4 svarer til en god tilstand med normal vedligeholdelse. Derfor er den samlede tilstand nogenlunde med pil nedad. Udfordringen er bare, at analysen også viser, at ”fremtidstendensen”, givet det kendte fremtidige investeringsniveau også peger nedad.

State of the Nation 2016

State of the Nation 2016

Danske regioner har opgjort det årlige investeringsbehov i sygehussektoren til i alt 3,1 mia. kr. Det dækker dels vedligehold af den eksisterende bygningsmasse og dels opretholdelse af et rimeligt kvalitetsniveau af de eksisterende sygehusbygninger. 3,1 mia. kr. lyder som et rigtig stort beløb, og det er det også. Udfordringen er bare, at en væsentlig del af de danske sygehuse er i dårlig stand. Rambøll, der har udarbejdet State of the Nation rapporten for FRI, vurderer, at ca. 32 % af bygningsarealet er i så kritisk kondition, at det kræver et snarligt vedligehold.

De seneste seks år har vi mest hørt om kvalitetsfondsprojekter og supersygehuse for 40 mia. kr. Men selvom der i disse år investeres historiske summer i opførelsen af nye sygehuse, så vil langt størstedelen af sygehussektorens bygninger være de der allerede eksisterer og anvendes i dag. Den del af regionernes bygningsmasse i sygehussektoren, som også vil være i drift om ti år, omfatter et samlet etagereal på 3,8 mio. m2, svarende til godt 75 % af regionernes totale bygningsmasse. Hvis regionerne fortsætter med det nuværende investeringsniveau på ca. 1 mia. kr. årligt, vil den del af bygningsmassen, der om ti år er i kritisk stand, være steget fra 32 % til 50 %, ifølge regionerne. Det virkelige investeringsbehov er over 3 mia. kr. årligt.

Fokus på energibesparende foranstaltninger er et andet område, som regionerne forsømmer i den eksisterende bygningsmasse. Det er fornuftigt nok et fokus for supersygehusene, der alle på nær et bygges efter de skrappeste energikrav til byggeri – Bygningsklasse 2020 – men energiforbruget i de eksisterende sygehuse vil også kunne optimeres væsentligt. Om ikke andet bør det være et fokus, så der kan komme ekstra samfundsgevinster ud af erfaringerne om optimalt energiforbrug fra de kommende supersygehuse.

Samlet set er regionernes bygningsmasse i bedre stand end kommunernes, og derfor er deres udgangspunkt for at få tilstanden rettet op bedre. Men det er nødvendigt at sætte ind nu. Det kræver at regionerne igangsætter en udarbejdelsen af aktive porteføljestrategier for deres bygninger, med henblik på at optimere udgifterne på længere sigt. Med en aktiv porteføljestrategi vil der kunne frigøres ressourcer til andre områder i fremtiden. Og det er trods alt en bedre investering, end at skulle bruge pengene på forsømte bygninger og høje energiregninger.

 
Kommentarer

Ingen kommentarer endnu.

Skriv en kommentar