Smart teknologi gav 7 % energibesparelser i Middelfart

Pilotprojekt i Middelfart gav 7 % energireduktion i almindelige boliger. Besparelser som blev indhentet ved hjælp af simpel varmestyring. Men perspektiverne er endnu større.

Af klimachef Morten Mejsen Westergaard, Middelfart Kommune

Sammen med borgere i Middelfart, Bolius, PassivSystems, Realdania, lokale energiselskaber, Statens Byggeforskningsinstitut og Middelfart Kommune har i Smart Energi I Hjemmet (SEIH) projektet siden 2012 givet en række boligejere automatiske energibesparelser på ca. 7 % ved hjælp af simpel varmestyring. Tænk hvis alle boliger i DK sparede 7 % på energiregningen, uden at løfte en finger. Den slags smarte energi intelligens i boliger burde i et klima- og energiperspektiv være obligatorisk.

De energivirksomheder, der har indsigt i og forståelse for objektive målinger, vil kunne garantere effekter og har dermed langt bedre muligheder for at opnå nye finansieringsmuligheder

Men projektet har givet langt mere indsigt, fordi der samtidig blev samlet op mod 1 milliard data om energi- og boliganvendelse i ca. 200 boliger.

Potentialet er garanti for effekten af energirenoveringer

Med de ca. 1 milliard data er der mulighed for at få indsigt i en bygnings termiske egenskaber og dermed indsigt i en reel effektevaluering af en energirenovering.

Med et solidt datagrundlag kan der gennemføres regressionsanalyser og udvikles algoritmer af energirenoveringers effekter i forskellige bygningstyper under forskellige forudsætninger (antal beboere, bygningsmaterialer med mere).

Familie på energislankekur

Familie på energislankekur

Disse data kan overføres til eksisterende, ikke-renoverede boliger, der vil kunne få et ret godt estimat af – eller måske endog en garanti for – effekten af en energirenovering af deres bolig med de karakteristika, der kendetegner lige dén bolig og dens anvendelse.

Eller sagt på en anden måde: En definition af bygningens termiske ydeevne vil give bolig- og bygningsejere helt nye måder at holde energivirksomheders indsatser op på effekten af energirenovering. På den måde kan man komme ud over det faktum, at renoverede bygninger generelt har et højere varmeforbrug end beregnet på forhånd.

De energivirksomheder, der har indsigt i og forståelse for objektive målinger, vil kunne garantere effekter og har dermed langt bedre muligheder for at opnå nye finansieringsmuligheder.

Derfor er projektlæringen og budskabet også klart: Sats på intelligent energi. Det kan give store besparelser her og nu og masser af muligheder for at udvikle Danmark som førende nation inden for intelligent energianvendelse.

 
Kommentarer

Ingen kommentarer endnu.

Skriv en kommentar