Skulle vi ikke hellere komfortrenovere?

Mon ikke tiden er ved at være moden til, at vi gentænker den traditionelle energirenovering? Gør vi det rigtigt? Og glemmer vi ikke nogen? Brugeren…

Det vil være en god ide, hvis vi fremover glemmer den hårde og intensive jagt på at presse de sidste energibesparelser ud af en bygning, når den skal renoveres. Brug i stedet flere ressourcer på det fremtidige indeklima i bygningen. Husk at levende mennesker skal kunne fungere i bygningen, når håndværkerne har forladt pladsen. Måske det er på tide at udskifte begrebet energirenovering med et andet og lidt blødere begreb: Komfortrenovering.

Energirenover for at spare
Vi energirenoverer blandt andet, fordi Danmark internationalt har forpligtet sig til at nedsætte det samlede energiforbrug, og fordi vi har et bygningsreglement, der siger, at vi skal. Samtidig vil vi gerne vise omverdenen, at vi er bevidste mennesker, der vil beskytte miljøet, har styr på vores energiforbrug og så vil vi selvfølgelig gerne reducere vores udgifter til energi i boligen.

Siden oliekrisen i 70érne har vi energirenoveret. Vi er blevet stadigt dygtigere til det, og materialerne har undergået en utrolig udvikling. Når vi energirenoverer gøres boligen tættere og varmere, vi slipper for generende træk, undgår fugtige og klamme rum, og vi kan holde en fornuftig temperatur i bygningen.

Komfortrenover for det gode liv
Komfortrenoveringen skal kunne tilbyde netop dette og lidt til.  Fokus ændres fra ren energibesparelse til et mere helhedsorienteret fokus, hvor valg af materialer og konstruktioner vurderes og vælges med den kommende bruger i centrum. Når man energirenoverer ændres bygningen radikalt. Den bliver tættere, og det kan medføre problemer med høj luftfugtighed og forhøjet koncentration af CO2 indhold i luften. Vi har altså fået en lavere varmeregning, men vi kan i stedet have skabt et fugtigt og forurenet indeklima. Toppes energirenoveringen med en vinduesudskiftning, vil dette ofte reducere lysindfaldet i bygningen, hvilket også er en forringelse af livet i bygningen efter en renovering. Udføres både en facadeisolering og vinduesudskiftning, kan reduktionen af lysindfald blive markant.

Komfortrenovering

Om vi i fremtiden skal komfortrenovere, helhedsrenovere eller noget helt tredje, er underordnet, når bare vi husker at renoveringens vigtigste mål stadig må være at skabe et bedre liv i bygningen. Hvordan vi når målet, vil være forskelligt fra projekt til projekt. Derfor må dette ikke være et oplæg til en religionssnak om dampspærre kontra ingen dampspærre, mekanisk eller naturlig ventilation, papir- eller mineraluld, eller forskel på mørteltyper. Vi kan formentlig nå målet med alle kendte materialer og løsninger. Vigtigst er, at vi har fokus på komfort i stedet for en eneøjet skelen til energibesparelse. Vi skal vurdere alle de tænkte løsninger sammen, og i kombination med tidligere gennemførte renoveringer og bygningens oprindelige materialer. Vi er nødt til at vurdere hvert enkelt tiltag for, at sikre at vi ikke skabe utilsigtede problemer i vores stræben efter at energioptimere.

Planlæg – også over år
Der, hvor indeklimaproblemer ofte ikke når at blive tænkt ind i en energirenovering, er når renoveringen sker drypvis – altså over en årrække. Det er ofte de mindre investorer, typisk parcelhusejere eller de ejendomsejere der har en eller to udlejningsejendomme. Når vinduer skiftes et år og etageadskillelsen mod det kolde loft isoleres et andet så sker det ofte ud fra ”her og nu” behov, og indsatsen begrænses af investorens formåen. Her tænkes ikke en helhedsorienteret plan ind, og over år udføres en række energiforbedringer, der reducerer energiudgifterne, men samtidig kan det have uheldig effekt på indeklimaet i bygningen.

Følg efterspørgslen
Fremtiden er ikke til energirenoveringer – ikke hvis de står alene. Vi er nødt til at kigge på hele pakken, også selvom det måske betyder, at vi ikke får klemt det sidste energioptimeringspotentiale ud af bygningen. Når renoveringen er gennemført, skal bygningen være et rart og behageligt sted at være i for den kommende bruger. Med ren luft, masser af lys og fri for forhøjet luftfugtighed og skimmel.

Så rådgivere og udførende; forbered jer på, at hvis kunderne efterspørger en energirenovering, vil de formentlig få mere glæde af en komfortrenovering.

 
Kommentarer

Hej Søren
Det er i hvert fald et tiltalende begreb, “komfortrenovering”, og det kan være med til at understrege, at boliger hverken skal nybygges eller ombygges uden kontrolleret ventilation, der sikrer et godt indeklima. Det bør betragtes som en regulær fejl, hvis der er for høj luftfugtighed eller CO2-koncentration. Det har intet med målet om energibesparelse at gøre.

Vidtgående energibesparelser kan sagtens opnås med godt indeklima; det er jo for Søren(…) en grundlæggende forudsætning. Og det er en opmuntrende konstatering, for vi er faktisk nødt til at spare rigtigt meget på energiforbruget, så vi i sidste ende kan forsyne os alene via vedvarende energi.

Venlig hilsen Søren Pedersen, Passivhus.dk

Hej Søren – Jeg tror ikke vi kan blive voldsomt uenige, så herfra bare en tak fordi du følger bloggen, og er med til at skabe lidt liv herinde.
Skulle du have lyst til selv at bidrage, så send mig en mail. Er sikker på, at du ligger inde med et par gode indspark, vi alle kan blive lidt klogere af.

Hilsen Søren Meyer, GI

Skriv en kommentar