Renovering går hånd i hånd med energieffektivisering

Hvis nu energien er helt grøn i 2050, så behøver vi vel ikke at spare på den? Det er et godt spørgsmål –men det er også en indstilling, som vil gøre omstillingen til grøn energi rigtig, rigtig dyr – ikke mindst for forbrugerne. Den vedvarende energi er nemlig ikke gratis, og kunsten er derfor at finde balancen mellem at investere i både vedvarende energi og energibesparelser.

Camilla Damsø Pedersen, chefkonsulent Dansk Byggeri

Foto: Ricky John Molloy

Sagt på en anden måde, så er det sådan, at jo mindre energiforbrug, jo lettere og billigere bliver det at opfylde målet i 2050. Hertil kommer, at værdien af vores bygninger ikke blot fastholdes men øges, hvis vi sørger for, at renovering er iblandet en stor portion energieffektivisering. Det får vi nemlig ofte også sundere og bedre boliger og arbejdspladser ud af.

Dansk Byggeri har nu i en årrække talt for at få større fokus på energieffektivisering, som vi synes har været behandlet en smule stedmoderligt i forhold til den opmærksomhed, som energiforsyningssiden har fået. Jeg tror på, at det er ved at ændre sig, og at der er politiske vinde, der nu blæser i den retning, som Dansk Byggeri har plæderet for.

I den energianalyse, som er på trapperne – Dansk Byggeris Energianalyse 2017 – har vi derfor også en lang række forslag til, hvordan bygninger kan bidrage til den grønne omstilling. Dem glæder vi os til at præsentere ved en konference på Christiansborg den 28. februar 2017.

Vores tilgang er ganske købmandsagtig. I Danmark har vi nemlig bygninger til en samlet værdi af 3.950 milliarder kroner. Det svarer til, at 66 procent af nationalformuen er bundet i mursten. Det er jo snusfornuft at passe godt på så stor en formue. Men det kræver renoveringer, og vi skal i de næste 30 år investere i energieffektiv forbedring og vedligeholdelse, hvis vi skal undgå, at vores mange mursten taber værdi, og nationalformuen skrumper. Det er altså en bundet opgave at høste de mange energibesparelser, der så åbenlyst betaler sig selv og bidrager til at nå de grønne målsætninger.

Som det er i dag, er to ud af tre bygninger opført før 1980, og de er altså fra før, der for alvor blev indført energikrav i bygningsreglementet. Om 50-100 år står mange af disse bygninger endnu, men hvert 30-40 år skal taget, vinduerne mv. skiftes, og energirenoveres der ikke samtidig, så kan der gå 30-40 år før muligheden for at hente energibesparelserne kommer igen.

Der er allerede sat mål for udbygningen for vedvarende energi – og mål virker. De er nemlig med til at sætte langsigtede rammer op for investorer, og de medvirker til at få sat politisk fokus på området. I EU har de vedtaget, at vi skal have frivillige mål for energieffektivitet i 2020, og et forslag om mål for 2030 ligger på bordet. Lad os tage målene til os, gøre dem bindende og få dem konkretiseret i forhold til bygninger. Der er nemlig ingen grund til at investere i flere vedvarende energianlæg end nødvendigt og dermed gøre omstillingen til 100 procent vedvarende energi langt dyrere, end den behøver.

Dansk Byggeris Energikonference er gratis og tilmelding kan ske her

 
Kommentarer

Ingen kommentarer endnu.

Skriv en kommentar