PH’s eget hus i Gentofte – Udvikling og bevaring

Renovering eller restaurering? To begreber, som ofte bruges i flæng – trods deres forskellighed. Hos Realdania By & Byg, som hver dag arbejder med historiske ejendomme, kan de to begreber imidlertid godt gå hånd og hånd – så længe det sker i betydningen ’udvikling’ og ’bevaring’. Og det var netop tilfældet med PH’s eget hus i Gentofte, som for et år siden undergik en omfattende restaurering. Her blev der både udviklet og bevaret.

Af arkitekt og projektleder Per Troelsen, Realdania By & Byg

Da Realdania By & Byg i 2015 fik mulighed for at overtage dét hus i Gentofte, som den berømte samfundsrevser PH havde opført til sig selv og familien i 1937, stod det klart, at en gennemgribende energirenovering og en omfattende restaurering var nødvendig, hvis ejendommen skulle kunne lejes ud til en moderne familie. Der skulle med andre ord både udvikles og bevares.

Restaureringen fik tre spor: Først en miljøsanering, så de gamle, sundhedsskadelige materialer såsom bly og zink i malingslagene og asbest i rørisoleringen kunne komme ud. Derefter en gennemgribende restaurering og sideløbende hermed indarbejdelsen af en række energirenoverende tiltag.

Hvad skal fornyes? Hvad skal bevares?
Ejendommen er fredet, og dermed opstod alle de klassiske dilemmaer, der hører en restaurering til: Hvad skal fornyes, hvad skal bevares – og hvordan?

Udgangspunktet var et slidt hus uden nogen egentlig isolering. Huset bar præg af, at det ikke havde været muligt at varme ordentligt op inden for et almindeligt budget. Men udgangspunktet var – heldigvis – også et hus, som ikke var blevet ændret i nævneværdig grad og dermed stod næsten fuldstændigt originalt. Kun køkkenet var blevet skiftet engang i 1950’erne, men ud fra de gamle tegninger fra 1937 lykkedes det at genskabe det originale køkken, som i sin indretning var så godt tænkt, at det fuldt og helt lever op til nutidens funktionskrav.

Det restaureringsfaglige udgangspunkt var at sætte huset i stand i samme ånd, som det var tænkt og bygget af PH for 80 år siden – nemlig som et meget bevidst og provokerende oprør mod den traditionelle borgervilla med den sædvanlige højborgerlige pomp og pragt; med et bevidst fravalg af al det pyntelige og specialfremstillede og som et bevidst tilvalg af masseproducerede hyldevarer og den nyeste og mest rationelle teknologi.

Hyldevarer og energirenovering
De originale jernvinduer, der oprindeligt var malet med rød blymønje, er således bibeholdt. Vinduerne har alle været taget ud og totalafrenset, inden de på ny er blevet restaureret, overfladebeskyttet og malet med linoliemaling – i samme farve som den originale ”blymønje”. Vinduerne er samtidig blevet forsynet med en diskret forsatsrude i aluminium og energiglas; en hyldevare og en energirenovering.

På den indvendige side af ydervæggene er den originale isolering af korkplader og den pudsede overflade erstattet med isolering, som er relativt ny i Danmark, og som består af to lag tynde Aerogel-plader med et afsluttende lag puds. De to lag Aerogel og det afsluttende lag puds har samme tykkelse som det oprindelig lag kork- og pudslag og dermed har det været muligt at bevare de fine detaljer omkring vinduer og gulvpaneler. Det afsluttende pudslag er udført i en cementholdig puds ligesom det originale pudslag og er malet i en klar grøn farve nøjagtig magen til den, som PH i sin tid havde valgt.

Loftet, som oprindeligt var isoleret med arkimåtter, dvs. papirsposer med langtrevlet søgræs, er nu isoleret med helt almindelig mineraluld, og den originale lyseblå loftfarve er genskabt.

Gulvet mellem stueetagen og kælderen var, ligesom ydervægge og tagkonstruktion, meget dårligt isoleret. Derfor blev parketgulvene taget op, og der blev, ligesom i loftet, isoleret med almindelig mineraluld. I nogle rum overlevede parketstavene ikke at blive taget op, og de blev derfor erstattet af nye parketstave fra den samme producent. Samtidig med at parketgulvene blev taget op, blev det muligt at forsyne huset med gulvvarme og etablere nye elinstallationer i gulvene, som er tilgængeligt via små gulvbokse. De originale bakelitkontakter er restaureret og forsynet med nye kabler, og på den måde er der nu to sæt elinstallationer i huset: de originale, som sidder i væggene, og de nye, der er placeret i gulvene, hvor der også er tidssvarende IT og USB-installationer.

En moderne ramme i PH’s ånd
Renovering eller restaurering? I virkeligheden går de to ord hånd i hånd. Hvis vi ikke renoverer – i betydningen fornyer – så udvikler vi os ikke. Hvis vi ikke restaurerer og bevarer, så mister vi håndgribelige spor af en fælles kulturarv, som vidner om tidligere tiders værdier, drømme og evner, og som skaber fællesskab og forbindelse mellem fortid, nutid og fremtid. I PH’s hus gjorde vi begge dele, og huset fungerer i dag som moderne, energirenoveret ramme, der samtidig er restaurereret og bevaret i PH’s ånd.

 
Kommentarer
Thomas Brogren

dejligt med en præcis beskrivelse af dilemmaer og muligheder 😉

Kunne du fortælle mere om anvendelse af Aerogel isoleringen.

Per Troelsen

Hej Bo Søgaard. Du kan se mere om Aerogel i de to dokumentar udsendelser om restaureringen som TV2 Lorry har produceret: http://www.tv2lorry.dk/artikel/kom-med-paa-rundtur-i-gentoftes-grimmeste-hus Vi benyttede lim og pudsprodukter fra Skalflex som du kan læse om her: http://skalflex.dk/side12844.html I PHs hus svarer to lag Aerogel på 10 mm., i alt 20 mm, til ca. 100 mm. mineraluld. Isoleringsevnen afhænger af den konkrete ydervægskonstruktion som Aerogelen monteres på. God fornøjelse og venlig hilsen Per Troelsen

Hej Per, hvis man nu gerne vil ha lige præcis den grønne farve som PH havde og de blå loft – kan man så det ? er det mulig at skaffe farverne (farvekoder) venlig hilsen Trine

Skriv en kommentar