Ny regering – nye energimål

Den 28. november fik Danmark ny regering. Energi-, Forsynings- og Klimaministeren fortsatte på posten – faktisk med fornyet grøn optimisme. Som man kan læse i regeringsgrundlaget, vil regeringen nemlig arbejde for, at Danmark i år 2030 skal have mindst 50 pct. af sit energibehov dækket af vedvarende energi.

Af Thomas Damkjær Petersen, formand for Ingeniørforeningen, IDA

til-regeringsgrundlag_01

Det er positivt med et mål på vedvarende energi og afhængigt af, hvordan opgaven forvaltes, kan det faktisk også blive et spændende mål. Hvis processen fx indebærer at få elektrificeret mere af den danske varmeproduktion eller hvis regeringen også vælger at tage fat i energieffektivisering af bygninger og transport, så kan 50 % målet blive rigtig interessant.

Ingen kommer sovende til besparelser på energien
Men hvis jeg skulle have skrevet regeringsgrundlaget, havde vi fået et mål for energieffektiviseringer og besparelser. Vi har i IDAs Energivision 2050 vist, at bygninger i et omkostningseffektivt energisystem skal spare mindst 40 % på varmeenergiforbrug frem mod 2050 i forhold til i dag.  Det er ikke noget, vi kan komme sovende til og derfor kræver det, at energibesparelserne bliver et fælles mål for dansk energipolitik – en god målsætning for energieffektiviseringer i bygninger kunne være 20 % mindre energi til varme i danske bygninger i 2030.  Det ville bidrage positivt til en omkostningseffektiv indfrielse af regeringens langsigtede mål, der i henhold til regeringsgrundlaget nu lyder:

Regeringens langsigtede mål for 2050 er et Danmark som lavemissions samfund, der er uafhængig af fossile brændsler. Det danske langsigtede 2050­mål skal sikre, at Danmark lever op til EU’s mål om 80­ – 95 pct. reduktion af drivhusgasser i 2050.

Bygningsejerne har en opgave
Et besparelsesmål på 20 % ville ikke bare være et pejlemærke, men også et budskab til alle bygningsejere om, at nybyggeri med lavt energiforbrug er vigtigt, og at endemålet om uafhængighed af fossile brændsler kræver massive energibesparelser i den eksisterende bygningsmasse – og det er alle os bygningsejere, der har en opgave heri.

På denne måde ville vi i Danmark for alvor gå på to ben i arbejdet med omlægningen af energisystemet. Det er nemlig en rigtig god idé med vedvarende energi, men energiproduktion koster penge – og nogle af de omkostninger kan vi forhindre ved at bruge mindre energi.  Det er sådan, vi får et omkostningseffektivt energisystem!

Her finder du IDAs Energivision 2050

 
Kommentarer

Ingen kommentarer endnu.

Skriv en kommentar