Nu kommer Det Økologiske Råds rapport om VE-el i BR20

Vi er ved at lægge sidste hånd på vores rapport om vedvarende energi i Bygningsreglementets energirammer.

Overordnet set, er formålet med rapporten at se på det hensigtsmæssige i at medregne produktion af vedvarende energi på bygninger, på matriklen eller ”nær ved” i opfyldelsen af totalenergikravene i bygningsreglementet.

Vi mener, at der er et behov for at gentænke eller nytænke elementer i et kommende bygningsreglement frem mod 2020 da der ses flere og flere uhensigtsmæssigheder ved at give særlige incitamenter i Bygningsreglementet til at placere produktionen af VE-el på bygninger.

Vi er derfor, med støtte fra Grundejernes Investeringsfond, i gang med at analysere fordele og ulemper ved eksisterende og fremtidig medregning af VE-el til opfyldelse af energirammen i forbindelse med bygninger. Rapporten vil tillige komme med anbefalinger til, hvordan det danske bygningsreglement kan ændres frem mod 2020 ved et eventuelt bortfald af muligheden for at indregne VE-el i energirammen.

Solcelle01

 

Udover at se på det hensigtsmæssige i at indregne VE-el i energirammen, mener vi også at der er et behov for at skelne mellem forskellige bygningstyper. Især store bygninger kan af forskellige årsager ikke altid opfylde nuværende eller kommende totalenergikrav i BR20. Det kan for eksempel skyldes en mindre optimal placering, der kan være lokalplanbestemmelser eller andre kvalitetskrav som mere dagslys, og det kan være svært at finde plads til solcelleanlæg eller solvarmepaneler, da især tagarealer også skal tjene andre funktioner. Såfremt indregningsmuligheden af VE-el bortfalder for alle bygninger, kan det fortsat være nødvendigt med en kompensationsmulighed for især større bygninger.

Endelig vil rapporten søge at belyse i hvilket omfang EU’s Bygningsdirektiv stiller krav, der går imod et dansk udtag af VE-el i energirammen, ligesom den vil komme med forslag til mulige ændringer af Bygningsdirektivet ved det planlagte gennemsyn i 2016, som gennemføres af EU Kommissionen.

Det Økologiske Råd forventer at offentliggøre rapporten i januar 2016.

 

 

 
Kommentarer

Ingen kommentarer endnu.

Skriv en kommentar