Når genbrugsøkonomi går i sort

Alle er enige om, at vi skal fremme bæredygtighed og cirkulær økonomi. Derfor er energirenovering højt på den politiske dagsorden, og i byggeerhvervet går vi foran med høje krav til kvalitet og dokumentation af egenskaber. Tanken er den samme, om der bygges nyt eller der renoveres. Vi skal et trin højere op ad stigen, der markerer energieffektivitet. Vi skal bygge klogere, ikke kun for miljøet, men også fordi vores hjem har stor betydning for vores helbred over tid.

Af Michael H. Nielsen, direktør i Dansk Byggeri

Gen_VindueImens det meste af Danmark står med blikket fikseret imod en grøn omstilling, er noget gået helt galt i visse kommuner. I Hjørring og Brønderslev sælger kommunerne gamle vinduer, der muligvis indeholder alt fra bly til PCB, som med sikkerhed bryder med en bunke miljøregler, og for i øvrigt konkurrerer med de private virksomheder. Hvad har de egentlig gang i?

Det er tilsyneladende en udbredt misforståelse, at alt genbrug er bæredygtigt. Ideen om genbrug er tiltalende, og langt mindre romantisk er for eksempel nye, energirigtige vinduer fra en moderne fabrik. Til gengæld er det her, vi for alvor kan gøre noget for energibesparelsen og dermed bæredygtigheden – og det uden at komme på kant med gældende lovgivning.

For der er også meget lovgivning at tage fejl af, så måske er det ikke så underligt, at kommunernes grønne tiltag er gået i sort. Genbrugte vinduer bryder med affaldsbekendtgørelsen, EU’s byggevareforordning og dertil forbrugeraftaleloven om købelovens mangelregler og regler for god markedsføringsskik.

De mange eksempler på potentielle lovbrud understreger, at bæredygtigt byggeri forudsætter klare regler. Det er en politisk opgave, som byggeerhvervet må kræve, at politikerne tager op – og erhvervet deltager meget gerne i processen. Samtidig skal byggeerhvervet være til stede og præge den cirkulære dagsorden, for eksempel med tydelige standpunkter om genanvendelse af udtjente byggematerialer i nye konstruktioner. Og så skal vi, nu, hvor genbrugsdillen har greb i landet, minde politikere og boligejere om, at nok ser det yndigt ud med et gammeldags vindue, men hvis der skal renoveres, så skal det gøres bæredygtigt.

Når vi fremover taler cirkulær økonomi, må det vigtigste budskab være, at vi ikke kan gå på kompromis med branchens høje standarder om kvalitet såvel som ansvarlig genanvendelse af byggematerialer. Disse standarder er ikke alene en forudsætning for at udvikle et reelt bæredygtigt byggeri – det er årsagen til, at byggeerhvervet med autoritet kan præge den politiske dagsorden nu og i fremtiden.

 
Kommentarer
Vibeke Grupe Larsen

Cirkulær økonomi rummer konturerne af et svar på de udfordringer med overforbrug af klodens ressourcer, som vi står over for, men det forudsætter en regulering, for at sikre en høj kvalitet. I Danmark har vi erfaring med, at når bygge- eller miljølovgivning skærpes eller præciseres, følger byggebranchen lynhurtigt op. Det er dog en forudsætning, at lovgivningen tænkes enkel og ligetil, for ellers risikerer vi, at et stort potentiale tabes på gulvet, fordi det blive for bøvlet for byggebranchen at eksekvere cirkulær økonomi.

Skriv en kommentar