Manglende renovering koster samfundet dyrt

Skrevet af Jane Wirenfeldt Nielsen, kommunikationschef hos Bygherreforeningen

RenoveringDen danske bygningsmasse har brug for en kærlig hånd. Hvert år vedligeholdes og repareres private og offentlige boliger for cirka 100 milliarder kroner, men analyser fra GI og Bygherreforeningen tyder på, at det langt fra er nok til at opretholde en acceptabel tilstand af bygningsmassen. Det er usikkert, præcist hvor stort behovet er for renovering af danske bygninger, men efterslæbet er estimeret til at være 181 milliarder kroner i 2004, ligesom analyser peger på, at cirka 30 procent af alle danske boliger bør facaderenoveres, og cirka 40 procent bør få renoveret tag inden 2040.

Dyrere at genoprette end at renovere 
Det manglende vedligehold af den danske bygningsmasse koster dyrt i reparationer. Det er gennemsnitligt cirka 30 procent dyrere at reparere bygningsskader sammenlignet med løbende renovering, vurderer Dansk Byggeri. Disse tal bliver støttet af beregninger fra COWI, der viser, at de samlede omkostninger ved forebyggende vedligeholdelse over en 40-årig periode er væsentligt lavere end ved at genoprette skader. Det er derfor forbundet med betydelige omkostninger at lade bygninger forfalde.

Renovering ofte en god forretning
Udover at reparation er langt dyrere end vedligehold, kan renovering ligefrem være en god forretning. Eksempelvis er der et potentiale alene i offentlige bygninger på op mod 900 millioner kroner årligt i energibesparelser, da der er en mulig estimeret besparelse i bygningerne på 76 procent set i forhold til energiforbruget i 2006. Det forudsætter et estimeret investeringsbehov på 2,9 milliarder kr./år, men vil blive modsvaret af en besparelse på 3,8 milliarder kr./år.

I et præventivt perspektiv er der derfor sund fornuft i at vedligeholde og renovere bygningerne i Danmark. Desværre betyder sparerunder og lange udsigter på tilbagebetaling, at renoveringsinvesteringer ofte ryger bagerst i prioriteringskøen hos både offentlige og private bygningsejere. Det ønsker Bygherreforeningen i samarbejde med GI og en lang række af byggebranchens organisationer at ændre ved at øge kendskabet blandt danske bygningsejere til de fordele, der er forbundet med rettidig renovering og vedligehold.

For mere information om renovering besøg www.bygherreforeningen.dk eller download publikationen ’Hvidbog om bygningsrenovering’ udarbejdet for Bygherreforeningen i regi af Renovering på dagsordenen.

 
Kommentarer

Der er en åbenlys mangel på gode driftorganisationer. Oplagt forretningsmodel hvis nogen kan løse en langsigtet finansiering.

Skriv en kommentar