Lad os få energieffektivisering på dagsorden

Debatten på Altinget om Danmarks reduktionsmål for CO2 viser, at der er tale om et højt reduktionsmål, hvor der skal tages markante initiativer inden for de berørte sektorer transport, landbrug og bygninger, hvis målet skal realiseres.

Af Michael H. Nielsen, direktør i Dansk Byggeri..

Foto: Mogens Hjelm, Dansk Byggeri

Foto: Mogens Hjelm Dansk Byggeri

I byggeerhvervet har vi den tilgang til reduktionsmålene, at vi betragter indsatsen som et skridt på vejen frem mod den langsigtede vision om at gøre Danmark fri af fossile energikilder i 2050. Og at indsatsen skal tilrettelægges omkostningseffektivt med den langsigtede 2050 målsætning for øje. Her ud over skal vi ved tilrettelæggelsen af indsatsen tage skyldigt hensyn til Danmarks konkurrenceevne ikke mindst, når det gælder konkurrenceudsatte erhverv som fx landbruget – uden at dette dog bliver en fribillet.

I foråret 2016 udarbejdede Aalborg Universitet en analyse for byggeriet med et konkret bud på, hvilken rolle bygningsmassen kan spille i forhold til den grønne omstilling. Fokus i analysen er mikset mellem udbygning af vores energisystem med vedvarende energikilder kontra energieffektivisering eller energibesparelser i den bestående bygningsmasse. Altså et ganske konkret bud på, hvilken rolle energieffektivisering skal spille i den langsigtede grønne omstilling.

Analysen slår fast, at energiforbruget i bygninger omkostningseffektivt kan reduceres med 40 procent sammenholdt med omkostningerne ved udbygning med Vedvarende Energi, VE.

Der er altså god økonomi i en strategi om at reducere energiforbruget. Denne konstatering bør allerede nu bringes i spil i forhold til realisering af Danmarks forpligtelse i forhold til reduktion af CO2 udledning frem mod 2030.

Analyserapportens konklusioner bør som resultat føre til et opgør med den hidtidige ensidige fokus på udbygning med vedvareende energi. Tiden er inde til en mere holistisk tilgang til realisering af 2050-målsætningen om et fossilfrit Danmark, hvor energieffektivisering eller energibesparelser skal have samme opmærksomhed som udbygning med VE. Med det følger også en erkendelse af, at energieffektivisering har en pris og skal finansieres

Når støvet har lagt sig og de endelige reduktionsmål for Danmark er forhandlet på plads forventeligt sidst på året, så bør politikerne erkende den nye virkelighed – at der skal oprigtig fokus på energieffektivisering – hvilket fx kan ske i tæt dialog med byggeerhvervet.

Vi er faktisk så heldige, at der for nogle år siden blev lavet et omfattende arbejde i byggeriet i form af et initiativkatalog med mere end 100 konkrete forslag til initiativer, der kan realisere energibesparelser i den bestående bygningsmasse. Dette initiativkatalog er nemt at gribe fat i og omsætte til en handlingsorienteret strategi for energirenovering af den bestående bygningsmasse.

Så lad os gøre en dyd ud af nødvendigheden og betragte Danmarks reduktionsmål for udledning af CO2 som anledningen til for alvor at få energieffektivisering op på den politiske dagsorden i Danmark.

 
Kommentarer

Trackbacks for this post

Skriv en kommentar