Intelligent byggeri

– vejen mod grønnere omstilling

Af Ditte Priess Steffens, Online Marketing Assistent hos Greenmatch

Energieffektivisering af boligen har mange fordele, særligt når det kommer til CO2-forbrug og udfasning af fossile brændstoffer til både vand og opvarmning. Energirenovering af boligen gennem isolering, moderne varmeforsyning, materialevalg osv. er ikke blot vejen til et sundere klima, men udgør også boligens samlede energiprofil.

Bæredygtigt byggeri01En høj energimærkning, i stil med det vi kender fra f.eks. hårde hvidevarer, er her et udtryk for boligens nu- og fremtidige muligheder for energioptimering og de potentielle besparelser på boligudgiften. Ved bæredygtigt byggeri stilles der dog langt højere krav til både arkitektur og byggematerialer, foruden minimering af energiforbruget, end ved f.eks. lavenergibyggeri.

Bæredygtigt byggeri breder sig overordnet set over tre centrale parametre: Miljømæssig-, økonomisk- og social bæredygtighed. Det har således ikke kun til sigte at fremtidssikre den pågældende bolig, men samtidig varetage en række økonomiske og sociale aspekter.

Miljømæssig bæredygtighed tager sit afsæt i udfasningen af fossile brændstoffer, heriblandt de oliebaserede produkter i form af benzin og brændstof, der tæller for op imod 90% af de samlede oliereserver – og den primære kilde til CO2-udledning på verdensplan. Et bæredygtigt byggeri er med til at nedbringe CO2-udslip og bidrager til et sundere miljø, når der benyttes vedvarende energikilder fra sol- og vindenergi til vand- og rumopvarmning.

For at sikre den økonomiske bæredygtighed, er det vigtigt at sammenholde produktivitet og omkostningsforhold for såvel opføring, som de senere driftsomkostninger af byggeriet. De høje omkostninger ved omlægning til en ny energikilde som f.eks. solcelleanlæg eller en varmepumpe, vil dog oftest være en fordelagtig investering på sigt.

På området omkring social bæredygtighed, er fokus grundlæggende på at udvikle et miljø, der falder naturligt ind i de menneskelige omgivelser og aktiviteter. Området omkring social bæredygtighed bliver desuden udviklet, for at afhjælpe sociale udfordringer og fremme foreningen af det fysiske og sociale miljø, f.eks. i udsatte by- og boligområder.

Grøn er det nye sort
Ifølge projet ‘gør Danmark grønnere’ taler op mod 83% af danskerne for, at fremtidens energi skal laves på grønne, bæredygtige energikilder, frem for sort energi som kul og gas. Går du med tanker om at renovere din nuværende bolig eller bygge helt nyt, er der en lang række tiltag mod bæredygtigt byggeri, der samtidig kan minimere dine daglige omkostninger.

  • Vejen til et reduceret energiforbrug og CO2-udslip er mange, men et godt sted at starte, er de naturlige energikilder omkring din bolig. Skifter du fra eksempelvis olie og naturgas til en varmepumpe, er der op til 50% besparelse på din årlige varmeregning. Varmepumpen udnytter jorden og luftens naturlige og vedvarende varmeenergier, hvorfor du samtidig kan sikre op mod 40-60% CO2-reducering.
  • En forbedret isolering af boligen kan sikres gennem forskellige tiltag. Investerer du i nye energiruder eller efterisolerer gulv og vægge, øger du både indeklimaet – og luften i økonomien. Isolerer du i forbindelse med en større renovering, er det værd at overveje mulighederne for at udnytte den passive solvarme gennem f.eks. sydvendte vinduer eller en glasfacade.
  • Risikoen ved dårligt indeklima og udluftning kan have store negative konsekvenser for dit fysiske velvære i form af hovedpine, træthed og hoste. Sikrer du et optimalt indeklima gennem f.eks. et ventilationssystem, undgår du samtidig de mere fatale konsekvenser som skimmelsvamp og vedvarende fugtskader på boligen.
  • Et bæredygtigt byggeri kræver bæredygtige og miljørigtige materialer. Det er derfor vigtigt at lægge overvejelser i processen helt fra transport, til den konkrete anvendelse og genanvendelse af de materialer, der bliver investeret i boligen. På længere sigt, er forhold som vedligeholdelse og den overordnede tilpasning til husets beboere samtidig en sikring mod spild af materialer.
 
Kommentarer

Ingen kommentarer endnu.

Skriv en kommentar