Hvis vi skal beholde førertrøjen, skal vi træde i pedalerne!

Af Thomas Damkjær Petersen, Formand for Ingeniørforeningen IDA

vindmolle”Danmark skal fortsat være et af de førende lande i den grønne omstilling”. Sådan lyder det i regeringens nyligt fremlagte helhedsplan for et stærkere Danmark – også kaldet 2025-planen. Men ikke meget i planen handler om konkrete initiativer, der skal sikre den danske spidsposition.

Tværtimod, fristes man til at sige. For fraværet af grønne initiativer springer i øjnene, både når det gælder 2025-planen og finanslovsforslaget for 2017, der blev fremlagt samme dag. Og her tænker jeg ikke kun på opsætning af vindmøller og hvordan udviklings- og demonstrationsmidler (EUDP og MUDP-midler) bliver beskåret. Jeg tænker også på ambitionerne for energieffektiviseringer, hvor regeringen fx lægger op til lavere ambitioner i energiselskabernes energispare-forpligtigelser. Jeg tænker på, hvordan bevillingen til Statens Byggeforskningsinstitut er usikker efter årets finanslovsudspil.

Alt i alt bekymrende læsning, når man ved, at energieffektiviseringer i samspil med forskning og udvikling er de trædesten, der skal til for sikre en kost-effektiv grøn omstilling af bygninger og energisystem i Danmark.

Med den historiske klimaaftale, som 195 lande indgik i Paris i december sidste år, har der vel næppe nogensinde været større momentum end netop nu for at holde kadencen i energipolitikken. Tingene hænger jo sammen. Som også IDA Energivision 2050 viser, kræver den grønne omstilling, at vi tænker på tværs og tænker langsigtet.

Derfor bør den grønne omstilling selvfølgelig have en fremtrædende plads i enhver helhedsplan, der adresserer store, fremtidige udfordringer – uanset hvem der er afsender.

I min optik er en bredt forankret politisk opbakning måske i virkeligheden det vigtigste element i den tegning, vi bygger Danmarks energifremtid efter.

Her kan I finde IDAs Energivision 2050

 
Kommentarer

Ingen kommentarer endnu.

Skriv en kommentar