Hvilken energiforsyning skal vi regne med?

Af Henrik L. Bang, Bygherreforeningen

forsyn_01

Når bygherrer investerer i deres bygninger, sker det med en meget lang horisont for øje. Derfor er det afgørende med forudsigelighed i udviklingen af energiforsyningen, så man ved, hvad man kan regne med. Den forudsigelighed er der nu sået alvorlig tvivl om, fordi regeringen ønsker at skrotte de nationale delmål for udfasning af gas og kul. Den beslutning kan føre til markante fejlinvesteringer i danske bygninger.

Energi-, Forsynings-, og Klimaminister Lars Christian Lilleholt foreslår at skrotte de nationale delmål for udfasning af kul og naturgas i helholdsvis 2030 og 2035. Argumentet lyder, at det bliver for dyrt, særligt for de energikrævende virksomheder, med delmålene.

Det kan muligvis være korrekt, hvis man udelukkende ser på energiprisen. Men det er ikke nødvendigvis korrekt, hvis man ser på de udgifter, som danske bolig- og bygningsejere nu og fremover skal bruge på at investere i deres bygninger. Investeringer i bygninger er meget langsigtede både hvad angår energisystemet i bygningen og klimaskærmen. Derfor er der i høj grad brug for forudsigelighed i udviklingen af energiforsyningen. Uden forudsigelighed er det ikke muligt at foretage den rigtige investering, og fejlinvesteringer bliver derfor langt mere sandsynlige.

Alene de bygherrer, som er organiseret i Bygherreforeningen, investerer 50 mia. kr. årligt i deres bygninger, så det er betydelige investeringer, som risikerer at blive fejldisponeret – eller udskudt fordi der er usikkerhed om forudsætningerne.

På et praktisk niveau handler det om, hvorvidt man skal investere i eksempelvis opvarmningsanlæg med enten gas eller fjernvarme, om investeringer i klimaskærmen skal matche den ene eller den anden energitype, eller om det giver mening at sætte solceller op på sin bygning eller ej. Kort sagt er investeringer i bygninger i høj grad afhængige af, om udviklingen i energiforsyningen går den ene eller den anden vej. Derfor er forudsigelighed helt afgørende for bygningsejerens økonomi.

Det er vigtigt at se udviklingen af energiforsyningen i et bredere perspektiv. Et entydigt fokus på her og nu udgifterne giver et skævt billede af, hvad omlægningen af energiforsyningen giver af følgevirkninger. Hos Bygherreforeningen vil vi gerne appellere til, at der sikres en høj grad af forudsigelighed i udviklingen af energiforsyningen. Ellers risikerer bygningsejerne at få en ekstraregning, som også vil påvirke almindelige borgere.

 
Kommentarer

Ingen kommentarer endnu.

Skriv en kommentar