Fald i nybyggeri giver plads til energirenoveringer

Nybyggeriet er faldende i Danmark, og samtidig indgås der flere grønne forlig på Christiansborg. Rådgiverne og den øvrige byggebranche bør derfor forberede sig på en ny bølge i byggeriet, som får fokus på energirenoveringer.

Bo Riisbjerg Thomsen, Udviklingskonsulent, Molio

….

Ifølge en konjunkturanalyse fra Dansk Byggeri vil beskæftigelsen i bygge- og anlægsbranchen falde i 2020. Først og fremmest i anlægsbranchen, men også boligbyggeriet er på vej ned.

Byggeriet af nye huse, lejligheder og rækkehuse til private nåede toppen sidste år, og aktiviteten i det samlede nybyggeri holdes i år kun oppe af, at der er udsigt til at blive bygget væsentlig flere almene boliger.

Energirenoveringer afgørende for grøn omstilling
I forbindelse med den nye regerings netop indgåede politiske forlig om 70 % CO2-reduktion på klimaområdet i 2030, forventes det at der bliver stillet krav om, og lavet incitamenter for grøn omstilling og nedbringelse af energiforbruget i Danmark.

Byggebranchen har over for regeringen igennem længere tid peget på det oplagte besparelsespotentiale i energirenovering, så vi forventer at den spåede nedgang i nybyggeriet, vil give plads til en større renoveringsbølge.

Vel at mærke med stramme krav til et dokumenteret fald i energiforbruget og til de materialer der anvendes.

Kommende energirenoveringer kræver helhedsindsats
I dag laver vi mange ’komfortrenoveringer’, som reelt ikke sænker forbruget, men hæver komforten. Derfor er det ikke hvem som helst der kan kaste sig ud i energirenoveringer.

Det kræver en helhedsindsats og kompetencer til at vurdere samspillet mellem flere forskellige indsatsområder, samt erfaring i at beregne det faktiske udbytte.

Renoveringer skal både planlægges og udføres professionelt, for at bygningsejeren får udbytte af indsatsen og reduktionsmål kan indfries. Derfor opfordres branchen til at sikre sig de nødvendige kompetencer for at kunne løfte opgaven.

I fremtiden vil en bygnings energi- og ressourceforbrug i langt højere grad have indflydelse på en bygnings værdi. Derfor handler det om at værdisikre de aktiver, man besidder som bygningsejer eller ejendomsinvestor.

 
Kommentarer

Ingen kommentarer endnu.

Skriv en kommentar