Energirenovering: økonomi og komfort hånd i hånd

Energirigtig renovering af boligen giver ikke kun en lavere varmeregning, det giver også bedre komfort og øger boligens salgspris. Det viser to analyser, som Energistyrelsen har fået udarbejdet som en del af BedreBolig-initiativet.

Af Henrik Andersen. Kontorchef Energistyrelsen

Vi ved jo, at bygningerne i Danmark står for cirka 40 % af det samlede energiforbrug, og der i vores huse er et stort potentiale for at levere et bidrag til bestræbelserne på at nedsætte udledningen af CO2. For at aktivere potentialet er det vigtigt, at vi har grundige analyser og solid viden om området. Derfor er der i forbindelse med BedreBolig-initiativet tilvejebragt to nye analyser om betydningen af god energitilstand for økonomi og komfort i boligen.

 

Foto: Ulrik Jantzen

Foto: Ulrik Jantzen

Højere salgspris
Kigger vi nærmere på analysen af sammenhængen mellem boligers energitilstand og salgsprisen, slår den fast, at energistandarden har en væsentlig effekt på ejendomsprisen. Undersøgelsen viser, at for hvert trin boligen rykker op ad energi­mærkeskalaen, så stiger ejendomsprisen for et hus på 100 mmed 40.000–50.000 kr. Men analysen peger også på, at danskerne stadig ikke har nok indsigt i værdien af et energirenoveret hus og energimærkets betydning for deres boligøkonomi. Der er derfor fortsat et stort behov for at sætte fokus på information til boligkøbere og italesætte sammenhængen mellem energiforbrug og boligøkonomi.

Energirenovering giver komfort
Den anden analyse, som Energistyrelsen har fået gennemført, undersøger sammenhængen mellem boligers energistandard og komfort. Analysen viser, at der er en tydelig og systematisk sammenhæng mellem en boligs energistandard og beboernes oplevelse af komfort.
To tredjedele af de husstande, som har forbedret deres boligs energistandard, har oplevet øget komfort i form af mindre træk, varmere overflader og bedre rumtemperatur. Og selv om komfort og indeklima ikke har været det primære motiv til at renovere, så oplever langt de fleste alligevel, at indeklimaet forbedres i forbindelse med renoveringen. Det flugter rigtig godt med, at vi kan se, at boligejerne i forbindelse med energirenovering typisk ’veksler’ cirka 30 % af den potentielle energibesparelse til øget komfort i boligen. Vi kan godt lide at have det lunt, og det er meget nemmere, når huset er tæt.

Win-Win for alle
De nye analyser bekræfter antagelser, som vi længe har haft, men sætter nu to tydelige streger under, at energirenovering er win-win både for boligejere og samfundet. Men den viser også, at der fortsat et stort behov for at sætte fokus på information til boligejerne. Det er derfor vigtigt, at vi fortsat arbejder sammen om at give borgerne en større forståelse for fordelene ved energirenovering, så antallet af energirigtige renoveringer øges. Det vil være en stor økonomisk- og klimamæssig gevinst – til gavn for os alle.

 
Kommentarer

Ingen kommentarer endnu.

Skriv en kommentar