Energirenovering giver grønne job

Vi kan ikke længere sidde og se stiltiende til, at vi i fællesskab langsomt er ved at ødelægge vores klode og dermed også grundlaget for liv og arbejde i fremtiden.

Af Thomas Damkjær Petersen, formand for Ingeniørforeningen, IDA

”Der er ingen job på en død planet,” har det europæiske forbund for fagforeninger, ETUC, sagt – og vi kunne ikke være mere enige. Vi har derfor brug for at lette måsen og handle her og nu. Vores medlemmer har gennem deres faglighed og kompetencer et særligt ansvar for at bidrage til at løse vores klimaproblemer. For klimaforandringer og miljøødelæggelser er en trussel, men det er også et kæmpe potentiale for job og beskæftigelse i fremtiden, når der skal tænkes grønne og bæredygtige løsninger for kloden.

Byggeriet og ikke mindst energirenoveringen har et kæmpe potentiale. Når Danmark Statistik opgør den grønne sektor fordelt på brancher, så udgør bygge og anlæg 20 pct. i 2015 – og her det nok ikke energirenoveringen, der fylder det hele. Men jeg mener det er en indikator for, at byggeområdet har rigtig meget at byde på når det handler om at skabe fremtidens job.

De grønne job er gode for Danmark. Det er job, der i høj grad ligger vest for Storebælt. Nemlig 68 pct., og til sammenligning fordeler job sig generelt med ca. 50 pct. på hver side af bæltet. Det er også job, der har en høj produktivitet. Faktisk ligger værditilvæksten pr. beskæftiget ansat, ifølge Danmarks Statistik, 32 pct. højere for grønne virksomheder end for ikke-grønne virksomheder.

Hvis Danmark skal have en kost effektiv grøn omlægning af energisystemet, så skal vi have gang i energieffektiviseringer – og det samme gælder resten af Europa. Ifølge Damvad er de globale investeringer markant højere inden for energieffektive løsninger end inden for det grønne område generelt.  Derfor er der et potentielt er ret stort marked, men eksport og job kommer ikke af sig selv.

Vi skal i Danmark til at tænke mere strategisk omkring, hvordan vi styrker byggebranchen i at skabe flere grønne job. Vi skal arbejde for, at forsknings- og udviklingsmidler går i retning af byggeriet, samt at vi i fællesskab kan sælge de danske energirenovering i udlandet. Derfor har vi brug for en eksportstrategi, der tager fat på byggeriets muligheder og barrierer. IDAs bidrager hellere end gerne med anbefalinger til, hvordan sådan en eksportstrategi skal se ud – til gavn for byggebranchen og derfor også til glæde for hele Danmark.

Cevea-rapport om grønne job

 
Kommentarer

Ingen kommentarer endnu.

Skriv en kommentar