Bygninger skal med i energikommisionen

Af Henrik L. Bang, Direktør Bygherreforeningen

Bygninger og energieffektivitet bør medtages i den energikommission, som regeringen vil nedsætte. Hvis man ikke medtager bygninger, når man skal få et samlet overblik over, hvordan udviklingen af den grønne omstilling skal ske, vil man kun få et halv overblik.

Energikommissionen skal komme med et oplæg, som leder frem til genforhandlingen af energiaftalen fra 2012. Derfor er det centralt, at kommissionens arbejde kommer 360-grader rundt, så genforhandlingerne ikke bliver amputeret.
Derfor har Bygherreforeningen – sammen med den øvrige byggebranche, Dansk Energi og Dansk Fjernvarme – sendt en opfordring til Klima-, Forsynings- og Energiminister Lars Chr. Lilleholt om at medtage bygninger og energieffektivitet i den kommende energikommissionen, og det kommissorium energikommissionen skal arbejde efter.

Foto: Kontraframe.dk

Foto: Kontraframe.dk

Ifølge regeringsgrundlaget skal energikommissionen “forberede et oplæg til energipolitiske mål og virkemidler for perioden 2020-2030 med det sigte at bidrage til, at Danmark indfrier sine internationale klimaforpligtelser på en omkostningseffektiv og markedsbaseret måde”.

Dette arbejde bakker Bygherreforeningen fuldt op om. Vi er enige i, at omstillingen til at være uafhængig af fossil energi 2050 skal være markedsbaseret og omkostningseffektiv. Netop derfor er det vores holdning, at energikommissionen bør medtage bygninger og energieffektivitet, så alle scenarier undersøges. Det er ikke tilstrækkeligt blot at se på forsyningen. Forbrugssiden bør også medtages.

Når bygninger og energieffektivitet bør medtages i energikommissionen og kommissoriet er det bl.a. for at få undersøgt, om det er billigere samfundsøkonomisk at omstille bygningerne til mindre energiforbrug eller nye energikilder, end det vil være at udbygge den nationale VE-produktion. Eller for at så sat tal på, om den vedvarende energi bedst producers lokalt i bygninger eller i store centrale anlæg. Der er brug for at se bredt på, hvordan 2050-målsætningerne bedst og billigst nås. I den forbindelse kan forbrugssiden ikke udelades.

Byggebranchen er ikke de eneste, som peger på, at forbruget af energi er afgørende for at sikre en omkostningseffektiv omstilling. Derfor er Dansk Energi og Dansk Fjernvarme fra energisektoren medunderskriver af henvendelsen om at medtage bygninger og energieffektivitet i kommissoriet og selve energikommissionen.

 
Kommentarer

Ingen kommentarer endnu.

Skriv en kommentar