Bygninger er en forudsætning for grøn omstilling

Omstillingen til uafhængighed af fossile brændsler i 2050 forudsætter også en omstilling af bygningerne. Sammenhængen overses ofte, men det er uholdbart, mener byggeriets parter. Dansk energipolitik bør gå på to ben.

Af Renovering på dagsordenen

Der er konsensus i alle kendte scenarier for den grønne omstilling om, at markante reduktioner i energiforbruget i bygninger – hvor 40 % af det samlede energiforbrug ligger – er en forudsætning for 2050-målsætningerne. Det Internationale Energiagentur (IEA) kalder ligefrem energieffektivitet for det nye brændsel, og i IEA’s nyeste vurdering af investeringerne for at indfri COP21 fylder energieffektivitet mere end udvikling af nye energiteknologier.

Blogindlaeg_280416 (RpD)_LangI den danske energiaftale fra 2012 fylder energieffektivitet og energiforbrug imidlertid meget lidt. Nu slår branchesamarbejdet Renovering på dagsordenen fast, at det er afgørende at få bygninger integreret langt mere dybdegående i dansk energipolitik.

Dansk energipolitik har fokus på energiproduktion, men glemmer forbrugssiden. Bygninger bør ses som en integreret del af energisystemet og indtænkes som et grundlæggende element, når energiaftalen fra 2012 skal genforhandles. Udbygningen af den vedvarende energi kan ikke stå alene, men skal kombineres med energieffektivitet og reduktion af energiforbruget. Dansk energipolitik skal gå på to ben.

Byggeriets parter har allerede markeret sig i forhold til Energikommissionen, hvor professor Per Heiselberg fra AAU repræsenterer byggeriet. Desuden har formanden for kommissionen, CEO i Danfoss, Niels B. Christiansen, og Søren Eriksen, direktør for Schneider Electric, der også sidder i Energikommissionen, begge viden og interesser inden for energieffektivitet.

Energipolitik handler ikke kun om energiproduktion, men har også store konsekvenser for bygningsejerne, som foretager meget langsigtede investeringer. Derfor har de brug for at kende rammerne for energipolitikken. Ellers risikerer de at foretage suboptimale investeringer. Alternativet er en bygningsmasse, som ikke er gearet til den grønne omstilling.

De marginale omkostninger til energioptimering af bygninger er overskuelige, hvis optimeringen udføres, når der alligevel skal renoveres. Incitamenterne til energioptimering er dog ikke tilstrækkelige i dag. Risikoen på sigt er, at bygningerne ikke er klargjort til den ’nye’ energi – dvs. for eksempel fleksibelt forbrug, øget brug af el, lavtemperatur fjernvarme eller varmepumper.

Rent teknisk er der således – som en forudsætning for omstillingen af energiforsyningen – brug for, at bygninger er opdaterede og kan understøtte omstillingen af det samlede energisystem.

Der afholdes en konferencen om bygningers rolle i energisystemet på Christiansborg den 25. maj. kl. 9-12 med deltagelse af bl.a. energi-, forsynings- og klimaminister Lars Christian Lilleholt, formand for Klimarådet Peter Birch Sørensen, direktør i Dansk Energi Anders Stouge og vicedirektør i Energistyrelsen Stig Uffe Pedersen. Tilmelding kan ske her.

 
Kommentarer

Ingen kommentarer endnu.

Skriv en kommentar