Brug indeklima som løftestang for renoveringer

I Danmark har vi en ambition om at være et førende vidensamfund med uddannelser i verdensklasse. I den forbindelse har indeklimaet stor betydning både for arbejdsmiljøet og for børnenes helbred og indlæringsevne. Alligevel er netop indeklimaet stadig et stort problem i mange folkeskoler.

Af: Troels Hartung, energipolitisk konsulent i TEKNIQ Arbejdsgiverne

:::

Indeklimaet har stor betydning for elevers indlæring. Foto: Coulorbox

Undersøgelser fra DTU – Danmarks Tekniske Universitet har vist, at elever præsterer op til ti procent bedre på de skoler, der har et godt indeklima. Det svarer omtrent til et helt år i det obligatoriske skoleforløb. Og det betyder, at elever, som tilfældigvis er havnet i et klasseværelse med et godt indeklima, vil have langt bedre muligheder for at klare pensum end deres klassekammerater fra naboskolen, hvor indeklimaet er dårligt.

Og problemets omfang er stort. En opgørelse fra Arbejdstilsynet har vist, at der er problemer med indeklimaet ved 25 procent af tilsynets besøg på landets folkeskoler, og alene i 2017 blev der givet over 80 påbud på grund af dårligt indeklima. Derfor er der behov for, at kommunerne kommer op i gear og får sat indeklimaet på skemaet.

TEKNIQ Arbejdsgiverne foreslår helt konkret seks initiativer:

….

 • Kræv strategiske indeklimaplaner: Gør det obligatorisk for kommunerne at udarbejde en strategisk indeklimaplan for alle skoler. Og så skal indeklimaplanerne føres ud i livet, når skolerne alligevel skal renoveres.
  ..
 • Spørg eleverne: Skolernes obligatoriske, årlige trivselsundersøgelse bør udbygges med relevante spørgsmål om indeklimaet.
  ..
 • Mål indeklimaet: Indeklimaet bør måles i alle klasselokaler, så elever og lærere kan reagere på dårligt indeklima. Sensorer er blevet billige og bør være lige så naturlige i et klasselokale som termostater.
  ..
 • Kræv behovsstyret ventilation: Indeklimasensorer i lokalerne muliggør behovsstyret ventilation. Det betyder, at der ventileres efter det aktuelle behov, hvilket reducerer energiforbruget.
  ..
 • Indfør obligatorisk ventilationskontrol: Utilstrækkeligt vedligehold betyder, at indeklimaet gradvist forringes. Ligesom i Sverige bør en uafhængig instans hvert tredje år kontrollere indeklimaet.
  ..
 • Supplér skolernes egenkontrol: Driftsorganisationerne og ledelsen på skolerne skal have indeklimaet inde på livet. Skolerne bør derfor én gang om året gennemføre en egenkontrol af indeklimaet og for eksempel sikre, at skolen har en serviceaftale.

Initiativerne vil understøtte stigende fokus på at sikre et ordentligt arbejdsmiljø for bl.a. folkeskoleelever og -lærere, og indeklimaet kan samtidigt blive en drivende faktor i gennemførelsen af flere renoveringsprojekter og en optimering af driften på nedslidte skoler.

 
Kommentarer
Stig Håkansson

Ja ting skal vedligeholdes og rette materialer anvendt.
Automatisering kan måske føre til fordummelse vi mister simpelthen kontakten med her og nu.
Realdanias rapport Sunde Boliger fra 2018, viser med tydelighed den naturlige ventilations effektivitet.

Altså Kære børn, op af stolen og lad os lave en hurtig effektiv udluftning.
En simpel logisk procedure både god for krop og sind.

Ja indemiljøet er udfordret af de mange års energirenovering med tætning og højisolering. For at kunne opnå et sundt og lærerigt indemiljø energiøkonomisk, er det nødvendigt med mekanisk ventilation. Når udeforhold tillader det, bør naturlig ventilation overtage luftskiftet, men desværre er det en stor del af skoleåret, hvor vind vejr og støj bliver for belastende til netop naturlig ventilation.
Det bedste klasselokale vil være ude i naturen, hvor der er frisk luft, dagslys og naturlige lyde. Det giver et miljø der påvirker humør og mulighed for at fokusere på både komplekse og naturlige løsninger. Et miljø der understøtter læring positivt.
Når luften bliver lummer, for det gør den uden kontrolleret luftskifte i klasselokalet, så sænkes talentudviklingen. Talentudviklingen sænkes i særlig høj grad for de der i forvejen er udfordret, så her bliver den dårlige luftkvalitet, belysning og eller støj en forstærkende faktor til lavere grad af udvikling. Det betyder at det særligt vil være udsatte børn og unge der påvirkes mest. Videnskaben har endvidere vist at det også er de komplekse kognitive funktioner der påvirkes mest.
Det kunne være en god ide at man i undersøgelser og rapportering af indemiljøet tog en sammenligning med behovet for specialundervisning, da jeg mener det dårlige indemiljø er en faktor til forøgning af behovet for specialundervisning. Det er ikke kun et spørgsmål om hvor meget strøm eller plads en installation bruger, men i høj grad hvad brugen af installationen giver af positive virkning. DTU har udtrykt det ved at sige at det dårlige miljø giver en elev et års mindre viden. Der kan jeg så tilføje at det er på de mest komplekse fag der mangler mest viden, og det kan tynge den unge til mindre selvværd mm.
Tingene hænger sammen og selvfølgelig skal vi tage børn og unge alvorligt, og derfor kan jeg kun anbefale renovering der tager udgangspunkt i et sundere og mere lærerigt miljø i de kommunale institutioner.

Skriv en kommentar