Benspænd på den grønne sti

− bureaukrati og manglende incitamenter bremser bæredygtige tiltag

Af Jakob Schølmark, formand for den parlamentariske boligafdeling Vendsysselhus

Foto: KAB

Foto: KAB

Jeg er en grøn ildsjæl. Det samme er de andre miljøbevidste beboere i vores 90 år gamle boligafdeling, Vendsysselhus i Vanløse, hvor jeg er formand for bestyrelsen. Sammen har vi netop afsluttet en større energirenovering, der indebærer:

  • Solceller på taget, der gør os næsten selvforsynende med 120 KW h grøn strøm og reducerer CO2 udslippet med 102 t årligt.
  • Genbrug af regnvand fra taget, der dækker 70 % af vandforbruget i vores fælles vaskeri.
  • Resterende vand fra taget ledes til faskiner. Det betyder, at vi nu er 100 % afkoblet hovedkloakken.

Vi har gjort det, fordi vi er overbeviste om, det er det eneste rigtige vej, hvis vi vil skabe de bedst mulige betingelser for mennesker og miljø både nu og i fremtiden.  Men det har været en lang og opslidende proces, og det er min overbevisning, at der kunne værre færre bespænd på stien mod en grønnere fremtid.

Skåltaler gør det ikke alene
Bæredygtighed er nok på den politiske dagsorden, men skåltaler og gode intentioner gør det ikke alene. De skal følges op af konkret lovgivning og gennemskuelige regler. Og meget gerne en lettere vej gennem den bureaukratiske jungle af forskellige myndigheder og forsyningsselskaber. Det virker som om, politikerne ikke rigtigt er interesserede i at få borgerne med på den grønne sti: Lovgivningen er uklar og uden tilstrækkelige økonomiske incitamenter, el-regulativer modarbejder mulighederne for rentable solceller, og el-selskaberne er gode til at blokere for bæredygtige løsninger, der sjældent er i deres (eller Finansministeriets) økonomiske interesse.

Stort potentiale
Det tog os tre år, men vi gjorde det. Den 18. juni 2016 holdt vi officiel indvielse sammen med en motiveret rådgiver fra Solar Lightning, der hjalp os gennem regeljunglen. Omkring 50 borgere udefra kom for at høre om projektet. Så der er interesse for grønne initiativer. Og der er et enormt potentiale. Alene i den almene sektor er der grundlag for en CO2 reduktion mellem 342.000 og 467.000 t årligt, svarende til 35 % og 47 % af det nuværende udslip.

Hvis det skal realiseres, skal det være nemmere. De mange bespænd skal væk. Jeg håber derfor, at regeringens energikommission har inddraget regelforenklinger og bedre finansielle incitamenter i deres anbefalinger til dansk energipolitik, når de offentliggør deres rapport i starten af 2017.

Vendsysselhus var i 2016 indstillet til RENOVER prisen

 
Kommentarer

Ingen kommentarer endnu.

Skriv en kommentar